21. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 27. srpna  do neděle 3. září  2023

ne       27. srpna  –  21. neděle v mezidobí                                              

po       28. srpna   – Památka sv. Augustina, biskupa

                                        a učitele církve

út        29. srpna   –  Památka umučení sv. Jana Křtitele

st        30. srpna   

čt        31. srpna    

pá          1. září    

so         2. září                                                                                                      

ne         3. září    –  22. neděle v mezidobí

************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00   Za dcery a vnoučata

st     19:00   Za + Josefa Mičánka a celou rodinu Mičánkovu

pá    19:00  Na úmysl dárce

so    19:00   Za + Bronislava Kulíška, rodiče a sestry

ne    8:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

ne      8:00    Za + Anežku Bazalkovu, manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci

čt      18:00    Za Marii Konečnou, rodiče a duše v očistci

*********************************************************************************

Kaple v Bojanovicích

ne (3.9.)  11:00    Za živé a + farníky z Bojanovic

*********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (26 08.)   18:00   Na daný úmysl

ne  (03. 09.)  18:00             Na daný úmysl

*********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích                       

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     18:00     Za Marii Polišenskou, manžela Zdeňka, syna Pavla, živou a + rodinu

*********************************************************************************

Kaple v Tetěticích

ne (3.9.)  9:30     Za živé a + občany z Tetětic a za dárce sousoší Svaté Rodiny

*********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  3. září 2023

Dnes  je  21. neděle v mezidobí.

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..

Příští neděle  je  22. v mezidobí.  V Tetěticích  a  Bojanovicích  je  hodová mše svatá; proto bude mše svatá v Ratajích již v 8:00 hod.. Večerní mše svatá je ve Věžkách v 18:00 hod..

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích  při sbírce  Kč 5 623 od Bohu znám. dárců  Kč 5 900  v pokladničce  14 551       
– ve Zlobicích ……    -“- Kč 2 730                   -“-                          -0 –                                – 0 –   
– v Počenicích  ….    -“- Kč 2 000                     -“-               Kč  2 200                              – 0 –                                                                                        

Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí jejich štědrost; neboť On nezůstane  nikomu nic dlužen a všechno stonásobně odplatí svým požehnáním a ochranou.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 1. září, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 2. září.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.                       

V sobotu v 9:00 hod. bude v Ratajích brigáda – transport manipulační konstrukce obětního stolu a  dokončení kanalizační přípojky fary na obecní kanalizaci. Těm, kdo budou mít možnost se této brigády zúčastnit, již předem děkuji.

Příprava na svátost biřmování bude v neděli 3. září ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.