7. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční  
od ned
ěle 12. května  do neděle 19. května 2024

ne    12. května  –  7. neděle velikonoční

po    13. května  –  Panny Marie Fatimské

út     14. května  –  Svátek sv. Matěje, apoštola  

st     15. května                        

čt     16. května  –  Svátek sv. Jana Nepomuckého,  kněze a mučedníka     

pá    17. května        

so    18. května  –   Sv. Jana I., papeže a mučedníka                                                           

ne    19. května  –   Slavnost  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                               

********************************************************************************** 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00    Za  Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran

po     19:00    Za + Miroslava Dedka, manželku a duše v očistci

st       19:00   Za + Josefa Mikulce, manželku, syna a živou rodinu

čt      19:30    Za + Janu Ruskovu

pá     19:00    Za živou a + rodinu

so     19:30    Na úmysl dárce

ne     11:00    Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a celou + rodinu

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00   Za + Rudolfa Herodese a bratry

čt      18:00   Za + Radka Luzara, živou a + rodinu Luzarovu

ne       8:00   Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (18. 05.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00   Za + Františka a Vincencii Číhalovy a za duše v očistci

ne     9:30   Za uzdravení                

********************************************************************************** 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    – do neděle 19. května 2024

Dnes je  7. neděle velikonoční. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.  V 17:00 hod. bude v kostele v Počenicích koncert pěveckého sdružení při gymnáziu Kroměříž.

V sobotu  je vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého;   mše svatá je ve Věžkách  v 18:00 hod. a v Ratajích v 19:30 hod..    

Příští neděli  je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.  Končí doba velikonoční.  Začíná liturgické mezidobí 7. týdnemSbírka příští neděle bude na církevní školy v diecézi.  19. května odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Minulou neděli jste při sbírce věnovali na pronásledované křesťany:
v Ratajích     ………    4 283 Kč                   ve Věžkách …….  1 060 Kč
– ve Zlobicích ……..    2 730 Kč                                         
– v Počenicích ………    1 118 Kč                 
Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Sestry a bratři,  dne 25. května bude v kostele v Ratajích v 8:30 hod. úklid věží. Prosím, kdo můžete, přijďte. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.