Vítejte na našem webu

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže.

Na tomto webu Vám poskytneme aktuální informace o působení naší farnosti.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek a přejeme hojnost Božího požehnání.  

Aktuální nedělní ohlášky (12.5.2024-19.5.2024)

Naše fotogalerie obsahuje fotky z přípravy, instalace a svěcení obětního stolu podívejte se zde: https://www.farnostrataje.cz/fotogalerie/

Dostavba kláštera bosých karmelitek v Drástech

Informace a oznámení

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU 

Fotografie ve fotogalerií zde.

Původní stránky: https://farnostrataje.webnode.cz/

ODKAZ NA MŠE SVATÉ ONLINE: www.mseonline.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Sk 1,15-17.20-26; Žalm 103; 1 Jan 4,11-16
Jan 17,11b-19

Jan zachytil Ježíšovu modlitbu za učedníky na závěr poslední večeře. Všimněme si, že neusiluje o to, aby následovníci byli „uchráněni“ světa, ve kterém žijí, ale od Zlého. Svět a ďábel není totéž! Lze tedy žít posvěceni pravdou v tomto světě. Ale je k tomu třeba milost Ducha svatého. Boží pomoc a podpora nesou člověka, aby nespoléhal jen na své síly, peníze, strategie. V tomto smyslu nejsou učedníci „světští“, tedy ze světa, kde to je tak obvyklé. Ježíš se vydává na cestu kříže jen proto, abychom my mohli žít v pravdě, osvobozeni od nadvlády Zla.

Téma týdne
Využít svůj potenciál…

Apoštol Petr se postavil před ostatní a řekl: „Bratři, je nutné, aby se některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva, modlili se a pak losovali. Los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. (Srov. Sk 1, 15.21-23.26)

11. 5. 2024, jšp

Po Ježíšově nanebevstoupení se první křesťané společně modlili a očekávali slíbeného Ducha svatého. Sešlo se cca 120 lidí a mimo jiné řešili, kým doplnit uvolněné místo po Jidášovi, aby mohli účelně hlásat Ježíšovo evangelium.

Jak víme, nejvíce člověka osloví prožité osobní svědectví druhých. Proto i apoštolové vybírali losem z učedníků, kteří chodili s Ježíšem od počátku, aby mohli vydávat živé svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání. Nejspíše jim bylo asi jasné, že je čeká „pořádná jízda“, která z lidského pohledu nemusí skončit dobře (jako jejich mistr Ježíš), a na kterou nemají síly. Proto oprávněně očekávali, že k tomuto úkolu budou vyzbrojeni slíbeným Duchem od Boha. 

Z toho lze vyčíst, co je důležité a nosné i pro každého křesťana dnes:
- žít v užším společenství věřících,
- přinášet svému okolí naději, kterou jsme přijali,
- nenechat se odradit Jidáši kolem nás ani v nás samých,
- navzdory těžkostem s šířením evangelia se modlit a být otevřený Božímu řešení,
- očekávat Božího Ducha.

Jen tak můžeme spolu s Bohem využívat naplno náš životní potenciál.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.