Vítejte na našem webu


Vítejte na webu Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže.

Na tomto webu Vám poskytneme aktuální informace o působení naší farnosti.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek a přejeme hojnost Božího požehnání.  

Aktuální nedělní ohlášky 

Informace a oznámení

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU 

Fotografie ve fotogalerií zde.

Původní stránky: https://farnostrataje.webnode.cz/

ODKAZ NA MŠE SVATÉ ONLINE: www.mseonline.cz

Čtení z dnešního dne: Sobota 24. 9. 2022

1. čtení - Kaz 11,9 - 12,8; Evangelium – Lk 9,43b-45

Komentář k Lk 9,43b-45: Je úžasné přiznání, že tenkrát našemu Pánu neporozuměli. Chci se Ježíšovi přiblížit tím víc! Navzdory nepochopení, které dnes zažívá, podobně jako tenkrát…

Téma týdne
Cíl můžeme snadno minout

Boháč řekl: „Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se oni nedostali do tohoto místa muk.“
Abrahám odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!“ On však odporoval: “Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.“
Odpověděl mu: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých." (Lk 16,27-31)

24. 9. 2022, Rh

Každý den nám přináší situace, kdy se musíme rozhodovat. Jak jednat s druhými lidmi, v rodině, na pracovišti, ve škole? Jak trávit volný čas? Jaké povolání zvolit? Jak nasměrovat svůj život? Jaký smysl životu dát?

Protože nikdo nevíme, kolik dnů či let nám ještě zbývá, je dobré čas od času prožít změnu smýšlení. Ohlédnout se a zrekapitulovat, co děláme a rozlišit, co má smysl a co smysl nemá, které plody našeho jednání jsou trvalé či pomíjivé.  

Změna smýšlení (metanoia) nás zachraňuje před zmarněním života, před minutím se cíle. Díky změně smýšlení (což je program na celý život) můžeme doufat, že jednou spočineme v Boží náruči. Protože není jedno, jak jednáme.

A jak můžeme rozpoznávat, kterým směrem se dát? V Bibli je mnoho výzev. Jednou z nich, je například Ježíšův odkaz: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (srov. J 15,12). To udává směr našemu životu. Když se nám tento odkaz dostane „pod kůži“, náš život nebude marný.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.