Vítejte na našem webu

Vítejte na webu Římskokatolické farnosti Rataje u Kroměříže.

Na tomto webu Vám poskytneme aktuální informace o působení naší farnosti.

Děkujeme Vám za návštěvu těchto stránek a přejeme hojnost Božího požehnání.  

Aktuální nedělní ohlášky (10.12.-17.12.2023)

Naše fotogalerie obsahuje fotky z přípravy, instalace a svěcení obětního stolu podívejte se zde: https://www.farnostrataje.cz/fotogalerie/

Dostavba kláštera bosých karmelitek v Drástech

Modlíme se za nového arcibiskupa

Modlíme se

Informace a oznámení

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU 

Fotografie ve fotogalerií zde.

Původní stránky: https://farnostrataje.webnode.cz/

ODKAZ NA MŠE SVATÉ ONLINE: www.mseonline.cz

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 40,1-5.9-11; Žalm 85; 2 Petr 3,8-14
Mk 1,1-8

Minulou neděli jsme četli Kristova závěrečná slova Krista v Markově evangeliu. Jejich tématem byla výzva: „Bděte!“ Dnes čteme první verše stejného evangelia. Nejen, že představují postavu Jana Křtitele jako divokého muže, ale především uvádějí vyprávění o Kristu vystoupením Jana jako skutečného proroka, který se nebojí tnout do témat, která se běžně neotvírala. Proč? Aby se lidé připravili, byli schopni slyšet a setkat se s mesiášem. Bohem slíbený zachránce přichází v moci Boží, plný Božího Ducha. A to i pro nás.

Téma týdne
V Božím plánu pro nás není žádný spěch ani tlak

Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem je shromažďuje, ve svém klínu beránky nese, ovce s mláďaty pomalu vede. Iz 40,11

9. 12. 2023, BF

Advent je pro mě přese všechno jedním z nejkrásnějších období roku. Každý rok se moc těším, jak ho prožiji, jak poklidný to bude čas, jak se budu připravovat na vánoční svátky… A stejně tak každý rok zjišťuji, že se z očekávaného poklidu stává hektické období, ve kterém v jednu chvíli řeším práci, v druhé domácnost, nestíhám vymýšlet vánoční dárky, napéct cukroví na všechny možné vánoční besídky a můj sen o pokojném adventu se pomalu rozpadá v předvánočním úklidu.

Troufám si říci, že nejsem jediná na světě, kdo už někdy prožil, že se mu nedaří procházet adventem podle svých představ. Možná by nám letos mohla pomoci slova proroka Izaiáše:

„… ve svém klínu beránky nese,
ovce s mláďaty pomalu vede.“

Z těch slov na mě dýchá nesmírný pokoj. Žádný tlak na výkon, žádné „musíš všechno zvládnout a stihnout“.

My ženy můžeme prožít, že nás někdo pomalu vede, ať už s „mláďaty“ či bez nich. Muži, na jejichž bedrech toho často leží také příliš, se nemusí stydět ani obávat vzít se s pastýřem kolem ramen a jít s ním kus cesty, aby nalezli ztracený klid a dostalo se jim odpočinku. Nikdo z nás nemusí spěchat, můžeme jít svým tempem a svůj život a potažmo i adventní období  p r o ž í v a t,  a ne jím jen prolétnout.

V Božím plánu totiž pro nás není spěch ani žádný nátlak. Jen Boží touha po tom, abychom všichni v klidu došli k naplnění svého života, ke spasení.

Vánoční radost z narození toho,
který pase své stádo, se blíží.
Nenechme si ji letos ničím vzít.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.