Historie farnosti

Farní kostel sv.Petra a Pavla v Ratajích

První zmínky o existenci farnosti v Ratajích jsou z roku 1220.

Později byla obec zařazena ke Zdounkám, od roku 1570 se stala opět samostatnou.

Původně zde stála gotická kaple, která byla postupně rozšířena a ještě dále dostavována.

Takto dostavěný kostel byl 21.08.1740 konsekrován olomouckým biskupem Jakuben Arnoštem Lichnštejnem.

21.04.1840 tento kostel při velkém požáru v Ratajích vyhořel.

Po požáru byl opět vystavěn, avšak v dalších letech se projevovaly vážné nedostatky této dostavby, což ohrožovalo i návštěvníky kostela.

A proto tehdejší ratajský farář p.Vincenc Vašek rozhodl o stavbě nového kostela.

Návrh stavby zpracoval arcibiskupský nadinženýr architekt Gustav Karel Mereta.

19.04.1881 byla sloužena poslední mše ve starém chrámu.

Po té bylo přikročeno k bourání staré stavby.

Bohoslužby byly konány ve hřbitovní kapli za kostelem.

06.06.1881 byl posvěcen základní kámen nového chrámu.

Ten byl stavěn výhradně z dobrovolných darů farníků a dobrodinců jiných farností.

Roku 1883 stavba pokročila natolik, že už mohly být slouženy první bohoslužby, přičemž se v dalších letech pokračovalo v dokončení stavby a výzdoby kostela, který byl 07.08.1898 slavnostně konsekrován olomouckýmn biskupem Theodorem Kohnem.