12. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické mezidobí  
od ned
ěle 23. června  do neděle 30. června 2024

ne    23. června  – 12. neděle v mezidobí

po   24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

út     25. června     

st     26. června                           

čt     27. června – Sv. Cyrila Alexandrijského,  biskupa  a učitele církve   

pá    28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka      

so    29. června – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů                                                

ne    30. června – 13. neděle v mezidobí                                 

************************************************************************** 

u sv.   P e t r _a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne     11:00    Za  + Josefa Kováře, manželku, rodiče, bratra a duše v očistci

po     19:30    Za + Anežku a Josefa Šumberovy, rodiče a duše v očistci

út      15:00    Za + Bohumila Vrzala; s pohřbem  

st       19:00   Za + Zdeňka Šebestíka, rodiče a duše v očistci

pá     19:00    Za živou a + rodinu Slavíkovu

so       9:30    Za živou a + rodinu

ne     11:00    Za živé a + hasiče z Rataj a Popovic

************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc a ochranu
                       Panny Marie pro děti a vnoučata

po     18:15   Za živou a + rodinu Belatkovu

čt      18:00   Na úmysl dárce

so       8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       8:00   Za + Oldřicha Borečka k jeho nedožitým  osmdesátinám a za duše v očistci

************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 06.)  18:00    Na daný úmysl

so  (29. 06.)  18:00    Na daný úmysl

************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne      9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00             Za + rodiče Navrátilovy a duše v očistci

ne      9:30   Za živou a + rodinu Kunčarovu a Ivánkovu živou a + rodinu

************************************************************************** 

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   – do neděle 30. června 2024

Dnes je 12. neděle v mezidobí. Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

V pondělí je Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, mše svaté jsou ve Zlobicích a Ratajích

V úterý v 15:00 hod. je v Ratajích pohřeb + pana Bohumila Vrzala.

V sobotu  je Slavnost sv. Petra a Pavla  mše svatá bude ve Zlobicích v 8:00 hod., v Ratajích 9:30 hod. a ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle je 13. v mezidobí.  V Ratajích bude hodová mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Primiční mše svatá novokněze Josefa Kvapilíka bude v kostele sv. Mořice v Kroměříži v neděli 23. června v 15.30 hod..                                                                                      
Novokněz Václav Slivka bude mít primiční mši svatou  v Přerově v sobotu 29.6. ve 14 hod.. Všichni jste srdečně zváni.      

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:                                                                                                         při sbírce                    od Bohu známých dárců                    v pokladničce
v Ratajích       7 010 Kč                                 5 800 Kč                                 6 750 Kč
ve Zlobicích   2 980 Kč                                 0                                               0         
v Počenicích   1 830 Kč                                 200 Kč                                    0
Pán Bůh zaplať za vaše dary.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *