6. neděle velikonoční

Slavíme dobu velikonoční
od neděle 5. května do neděle 12. května 2024

ne 5. května  –  6. neděle velikonoční

po 6. května  –  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

út 7. května   

st 8. května  –  Panny Marie, Prostřednice všech milostí                       

čt 9. května –  Slavnost Nanebevstoupení Páně    

pá   10. května  –   Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve           

so   11. května                                                                                                             

ne  12. května  –   7. neděle velikonoční

************************************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                 

ne 11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po 19:00    Za + Jiřího Čepu

st 19:00    Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru    a živou rodinu

čt 19:30    Za + MUDr. Petra Šantavého

pá 19:00    Za Antonína Mozgu, bratra Ladislava    a jeho manželku

ne 11:00   Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry    a rodiče z obou stran

************************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích    

ne 8:00   Za + Karla Matouška

čt 18:15   Za + Jarmilu a Františka Zapletalovy

ne   8:00   Za + Rudolfa Herodese a bratry

************************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (04. 05.) 18:00    Na daný úmysl

so  (11. 05.) 18:00    Na daný úmysl

************************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                        

ne   9:30   Za + Vojtěcha Kunčara, manželku,   živou a + rodinu

čt 17:00   Za + Františku Malou a manžela

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************************************

Kaple v Tetěticích

út 18:00   Za + Miloslava Voždu, manželku, živou a + rodinu

************************************************************************************

O z n a m y    na dobu velikonoční – do neděle 12. května 2024

Dnes je 6. neděle velikonoční. Sbírka této neděle je určena na pronásledované křesťany. Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.
Začíná novéna (devítidenní příprava) na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle je 7. velikonoční. Sbírka příští neděle bude na opravu kostela.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.