5. neděle v mezidobí

Slavíme  dobu velikonoční  
od ned
ěle 28. dubna  do neděle 5. května 2024

ne    28. dubna –  5. neděle velikonoční    

po    29. dubna  –  Svátek sv. Kateřiny Sienské,  panny a učitelky círve, patronky Evropy

út     30. dubna  –  Sv. Zikmunda, mučedníka

st     1. května  –  Sv. Josefa, dělníka                      

čt     2. května  –  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    

pá    3. května  –  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštololů           

so    4. května                                                                                                             

ne    5. května  –  6. neděle velikonoční                                                                               

********************************************************************************** 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00    Za + Jana a Františku Frkalovy a za duše v očistci

st      19:00   Za + Milana Tvrdého, živou a + rodinu  Vrzalovu a Tvrdou

 pá     19:00    Na poděkování za vyslyšené prosby

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností     

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00   Na poděkování za 40 let   ministrantské a kostelnické služby

ne       8:00   Za + Karla Matouška

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (28. 04.) 18:00    Na daný úmysl

so  (04. 05.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30   Za  živou a + rodinu Pěnčíkovu a Barnetovu

út      18:00   Za + rodinu Lattovu

ne     9:30   Za + Vojtěcha Kunčara, manželku,  živou a + rodinu        

********************************************************************************** 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    – do neděle 5. května 2024

Dnes je  5. neděle velikonoční.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

V sobotu je   mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod.     

Příští neděle  je  6. neděle velikonoční;  Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka příští neděle je určena na pronásledované křesťany.                                .

5. května odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období. 

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
                                                   při sbírce                      od Bohu známých dárců
– v Ratajích …………….              Kč  4 667                                 Kč   1 200
– ve Zlobicích …………              Kč  3 090                                               .0.
– v Počenicích ………..               Kč  2 415                                     Kč      200
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. května.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. května.

Dobrý Bůh ať naplní svými dary ty, kteří mohli a přišli prosit Pána za obnovu rodin a za nová duchovní povolání.

Děkuji ženám za dobrovolnou brigádu na farním dvoře.  Pán jim to mnohonásobně odplať.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.