4. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční  
od neděle 21. dubna  do neděle 28. dubna 2024

ne    21. dubna  –  4. neděle velikonoční   

po    22. dubna   

út     23. dubna  –   Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka     

st     24. dubna  –   Sv. Jiří                       

čt     25. dubna  –   Svátek sv. Marka, evangelisty    

pá    26. dubna             

so    27. dubna                                                                                                             

ne    28. dubna  –  5. neděle velikonoční                                                                                                                       

******************************************************************************** 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za + Františka Opluštila, manželku a rodiče z obou stran

st      19:00   Za + Josefa Suchánka, rodiče a sourozence  a za živou rodinu

pá     19:00    Za + Jana Pokorného, manželku a rodiče

so     10:30    Na poděkování za novou ratolest na kmeni církve

ne     11:00    Za + Jana a Františku Frkalovy a za duše v očistci        

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za  živou a + rodinu Forejtarovu a Kratochvílovu

čt      18:00   Za  + Jenu Štěpánkovu a manžela    

ne       8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 04.)  18:00    Na daný úmysl

ne  (28. 04.) 18:00    Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00   Za + Jiřího Lavičku a manželku

ne     9:30   Za živou a + rodinu Pěnčíkovu a Barnetovu       

********************************************************************************   

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    – do neděle 28. dubna 2024

Dnes je  4. neděle velikonoční.  Den modliteb za povolání  k duchovnímu stavu.

Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod.  příprava na svátost biřmování.

V sobotu je   p o u ť  celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání.

Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.  Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána – je to víc než potřebné.  Od 15:00 do 17:00 hod. je zajištěn doprovodný program pro děti.

Příští neděle  je  5. neděle velikonoční;   mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.                                     

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Vážení podporovatelé  Postní almužny 2024,
tímto bychom vám rádi poděkovali za vaši finanční podporu během postní doby. Celkem jste nám darovali na dva sociální projekty 164 100,- Kč. Část prostředků použijeme na podporu Sociální rehabilitaci Zahrada, která poskytuje podporu lidem s chronickým onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k začlenění se do společnosti. Služba je poskytována pobytovou formou pro 16 klientů a terénní formou v rámci obce s rozšířenou působností Kroměříž. Z výtěžku Postní almužny pořídíme naši klientům nové vybavení, které jim nejen přinese radost, ale i zpříjemní jejich pobyt u nás. Na tuto službu přispěli farnosti ve výši 155 551,- Kč:
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 
Mgr. Jan Kapounek,
ředitel Charity Kroměříž

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.