3. neděle v mezidobí

Slavíme   dobu velikonoční  
od ned
ěle 14. dubna  do neděle 21. dubna 2024

ne    14. dubna    – 3. neděle velikonoční 

po    15. dubna   

út     16. dubna       

st     17. dubna                         

čt     18. dubna     

pá    19. dubna             

so    20. dubna                                                                                                             

ne    21. dubna    – 4. neděle velikonoční                                                                               

********************************************************************************* 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       19:00   Za + Jindřišku Jurtíkovu, rodiče a živou rodinu

pá     19:00    Za + Anežku Navrátilovu, manžela a děti

ne     11:00    Za + Františka Opluštila, manželku a rodiče z obou stran   

********************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

čt      18:00   Za  oživení víry farnosti         

ne       8:00   Za živou a + rodinu Forejtarovu a Kratochvílovu  
********************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (20. 04.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30   Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu

út      18:00   Za oživení víry farnosti

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                *********************************************************************************   

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    – do neděle 21. dubna 2024

Dnes je  3. neděle velikonoční                                            

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je  4. velikonoční.  Den modliteb za povolání  k duchovnímu stavu.

  1. dubna bude odpoledne na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

 27. dubna bude pouť celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání.

Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.  Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.