2. neděle velikonoční

Slavíme   dobu velikonoční
 od neděle 7. dubna  do neděle 14. dubna 2024

ne    7. dubna     – 2. neděle velikonoční                                                                                                                  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

po    8. dubna    – Slavnost Zvěstování Páně

út     9. dubna       

st     10. dubna                         

čt     11. dubna    – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

pá    12. dubna             

so    13. dubna     – Sv. Martina I., papeže a mučedníka                                                  

ne    14. dubna    – 3. neděle velikonoční                                                    

********************************************************************************** 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00    Za + Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran

po     19:30    Za + Adama Galelčíka

st       19:00   Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra a duše v očistci

pá     19:00    Na poděkování Pánu Bohu za 76 roků života
                        s prosbou o ochranu a pomoc Boží

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

po     18:15  Na úmysl dárce

čt      18:00   Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu, syny Jiřího a Miroslava          

ne       8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu  

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (06. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (13. 04.)  18:00    Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích    

ne       9:30   Na poděkování za zdraví a Boží ochranu
                        pro rodinu Polišenskou, Remešovu a Baštincovu

po     17:00   Za + rodinu Godálovu a duše v očistci      

ne     9:30   Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu                                 

********************************************************************************** 

Kaple v Tetěticích                                                                       

út        18:00   Za + Stanislava Navrátila, manželku, dceru, syna                   
                           s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu                  

**********************************************************************************   

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    – do neděle 14. dubna 2024

 

Dnes je  2. neděle velikonočníneděle Božího milosrdenství.                                            Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

 

V pondělí  je přeložená  Slavnost Zvěstování Páně.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

 

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

 

Příští neděle  je 3. velikonoční.

 

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

 

  1. dubna bude pouť celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána.

 

Od pondělí 8. dubna bude duchovní příprava na sobotní slavnost.  Texty k zamyšlení a modlitbě jsou na farních stránkách. Slavnostní mši svatou z uvedení nového arcibiskupa do úřadu bude v sobotu 13. dubna

v 10:00 hod. přenášet televize NOE a Česká Televize.

 

Na Boží hrob v Jeruzalémě jste věnovali:

v Ratajích         2 841 Kč

ve Zlobicích        705 Kč

v Počenicích        675 Kč

 

Na služné duchovních v arcidiecézi jste věnovali:

v Ratajích         16 650 Kč        ve Věžkách  5 620 Kč

ve Zlobicích       4 150 Kč

v Počenicích       3 899 Kč

 

Postní almužna

v Ratajích         1 151 Kč          ve Věžkách       60 Kč

ve Zlobicích        320 Kč

v Počenicích            0 Kč

Dobrý Bůh ať každému odplatí podle jeho štědrosti.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.