SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Slavíme  Velikonoční oktáv
od neděle 31. března do neděle 7. dubna 2024

ne    31. března  –  S L A V N O S T     ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ 

po    1. dubna     – Pondělí v oktávu velikonočním

út     2. dubna      – Úterý v oktávu velikonočním 

st     3. dubna       – Středa v oktávu velikonočním                            

čt     4. dubna      – Čtvrtek v oktávu velikonočním

pá    5. dubna       – Pátek v oktávu velikonočním       

so    6. dubna        – Sobota v oktávu velikonočním                                                          

ne    7. dubna       – 2. neděle velikonoční  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

***********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci

po       9:30    Za upevnění víry ve farnosti

st       19:00   Za mládež naší farnosti

pá     19:00    Na spasitelný úmysl

ne     11:00    Za + Blaženu a Stanislava Říkovských  a rodiče z obou stran   

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za upevnění víry ve farnosti 

po      8:00    Na úmysl dárce

čt      18:00    Za děti a mládež farnosti                 

ne       8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (31. 03.)  18:00    Na daný úmysl

so  (06. 04.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00    Za  upevnění víry ve farnosti

ne     9:30    Na poděkování za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Polišenskou, Remešovu a Baštincovu                                                                

***********************************************************************************

O z n a m y   n a   Velikonoční oktáv    – do neděle 7. dubna 2024

Dnes je   SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ.  Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod.

Dnešní sbírka je určena na služné duchovních celé diecéze.

Pokud máte pokladničky postní almužny, přineste je, prosím, do sákristie.

V pondělí je mše svatá ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je 2. velikonočníneděle Božího milosrdenství. V neděli 7. dubna bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 5. dubna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. dubna.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

27. dubna bude pouť celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.