Květná neděle

Slavíme  Svatý týden
od ned
ěle 24. března do neděle 31. března 2024

ne    24. března   – Květná neděle

po    25. března   – Pondělí Svatého týdne   

út     26. března   –  Úterý Svatého týdne             

st     27. března   –  Středa Svatého týdne                            

čt     28. března  –  ZELENÝ ČTVRTEK      

pá    29. března  –  VELKÝ PÁTEK     

so    30. března  –  VIGILIE  Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

ne    31. března –  S L A V N O S T ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ

***********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       18:00   Za + Marii Vrzalovu, manžela, rodiče, syna,
                         vnuka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

čt      20:00    Na úmysl dárce

     20:00    Velkopáteční obřady

so     21:00   Za živou a + rodinu

ne     11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci         

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Marii Štěpánkovu, manžela,  celou živou a + rodinu 

čt     17:00    Za + Marii Bambasovu, manžela a rodiče

     17:00    Velkopáteční obřady

so     19:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu

ne       8:00    Za upevnění víry pro farnost Zlobice

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 03.)  17:00    Na daný úmysl

ne  (31. 03.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + Antonína Barneta, manželku, dceru, syna a rodiče z obou stran

čt      18:30    Za + Martu Malenovskou a duše v očistci 

     18:30   Velkopáteční obřady

ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností               

********************************************************************************** 

Kaple v Tetěticích                                                                 

út        17:00    Za + Pavla Kalába, živou a + rodinu 

***********************************************************************************

O z n a m y   n a    SV A T Ý   T Ý D E N    – do neděle 31. března 2024

Dnes je  K v ě t n á   n e d ě l e

Na Zelený čtvrtek – večerní mše svatá je na památku večeře Páně – po ní krátká tichá adorace.

Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Velký Pátek – den přísného postu. Velkopáteční obřady jsou ve všech našich farnostech;   

sbírka (dary) – na Boží hrob v Jeruzalémě.

V i g i l i e   Slavnosti  Zmrtvýchvstání Páně;

obřad velikonoční vigilie se bude konat ve  Zlobicích a Ratajích.

Příští neděli  je  SLAVNOST  ZMRTVÝCH VSTÁNÍ  PÁNĚ   

Slavnostní mše svatá je ve všech našich farnostech – ve Věžkách pak bude večerní v 18:00 hod..

V každé farnosti bude po mši svaté žehnání pokrmů. 

Sbírka je určena na služné duchovních celé diecéze.

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:

– v Ratajích ………        při sbírce        6 425 Kč         
– ve Zlobicích ……                                 2 907 Kč
– v Počenicích  …..                                1 590 Kč
Pán vám odplať.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

Pokladničky postní almužny můžete přinést příští neděli.

(Rataje) Děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili předvelikonočního úklidu kostela v Ratajích.

Pán Bůh Vám odplať svým požehnáním.

                                                                ****

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste – stejně jako v loňském roce – dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky.

+  arcibiskup Josef  Nuzík

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.