5. neděle postní

Slavíme  dobu postní
od ned
ěle 17. března do neděle 24. března 2024

ne    17. března 5. neděle postní

po    18. března  – Sv. Cyrila Jeruzalémského,  biskupa a učitele církve      

út    19. března – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

st     20. března                              

čt     21. března        

pá    22. března        

so    23. března  – Sv. Turibia z Mongroveja

ne    24. března Květná neděle                      

********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne    11:00    Za živou a + rodinu a duše v očistci

út     19:30    Za + Josefa Spálovského

st       18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha svatého

pá     18:00    Za + Emila Sedláčka a za + Květuši Sedláčkovu

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností               

********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     18:15    Za + Josefa Zapletala, živou a + rodinu

čt     17:30    Za + Ladislava Krupaře, sestru Olgu,  rodiče a duše v očistci

ne       8:00    Za + Marii Štěpánkovu, manžela, celou živou a + rodinu

********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 03.)  17:00    Na daný úmysl

so  (23. 03.)  17:00    Na daný úmysl

********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran   

út     17:00    Za + Miroslava a Štěpánku Malenovských a za živou a + rodinu  

ne     9:30    Za + Antonína Barneta, manželku, dceru, syna  a rodiče z obou stran

********************************************************************************

O z n a m y  na dobu  p o s t n í    – do neděle 24. března 2024

Dnes je 5. neděle postní.    Ve 14:30 hod. pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování. Sbírka této neděle je na opravu kostela

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svaté jsou ve všech našich farnostech

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští neděle je Květná.   

(Zlobice, Počenice)    Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci  březnu.

V sobotu 23. března v 9:00 hod. bude v Ratajích předvelikonoční úklid kostela. Kdo můžete, prosím, přijďte.

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi, můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice. Za organizační tým Mons. Antonín Basler, (Organizátoři potřebují vědět přibližný počet, proto kdo uvažuje o účasti na mši svaté v katedrále prosím, aby mi to oznámil. Děkuji.)

V pátek 22. března je v Kroměříži v kostele sv. Mořice pouť k Panně Marii Bolestné. Mše svaté jsou tam      v 6:30 hod., v 8:00 hod., v 9:30 hod., a v 11:00 hod. Během pouti bude příležitost ke svátosti smíření..

Příležitost ke svátosti smíření v našich farnostech:
v Počenicích v úterý 19. 3.  od 16:30 hod. do 17:00 hod.
   (Nebude přítomen cizí zpovědník)
ve Zlobicích ve čtvrtek 21. 3. od 18:00 hod. do 18:30 hod.
  ( Nebude přítomen cizí zpovědník)                 
v Ratajích v pátek 22. 3.  od 18:00 hod. do 19:00 hod.
  (Bude přítomen i cizí zpovědník)

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.