4. neděle postní

Slavíme  dobu postní od neděle 10. března do neděle 17. března 2022

ne    10. března  –  4. neděle postní

po    11. března       

út     12. března              

st     13. března                              

čt     14. března        

pá    15. března        

so    16. března                                                                                                           

ne    17. března  –  5. neděle postní                          

****************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00    Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran

st       18:00   Za + rodinu Vrzalovu a Sigmundovu

pá     18:00    Za + Drahomíru Fučíkovu

ne     11:00    Za živou a + rodinu a duše v očistci          

****************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče a duše v očistci

čt     17:30    Za + Libuši Odstrčilíkovu, manžela a duše v očistci

ne       8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

****************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (09. 03.)  17:00    Na daný úmysl

so  (16. 03.)  17:00    Na daný úmysl

****************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

út      17:00    Za  uzdravení a pomoc Boží  

ne     9:30    Na daný úmysl

****************************************************************************

O z n a m y  na dobu  p o s t n í    – do neděle 17. března 2024

Dnes je 4. neděle postní.    Ve 14:30 hod. pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

Příští neděle je 5 . postní.  Ve 14:30 hod.  opět pokračuje na faře v Ratajích příprava
                                                         na svátost biřmování.

Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

 (Zlobice, Počenice)    Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci v březnu.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 15. března. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 16. března

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi, můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele  sv. Mořice. Za organizační tým Mons. Antonín Basler,                                                                                          

(Kdo uvažuje o účasti na mši svaté v katedrále, prosím, aby se přihlásil u mne. Děkuji.)

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.