22. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 3. září  do neděle 10. září  2023

ne        3. září    –  22. neděle v mezidobí                                       

po        4. září  

út         5. září   –  Sv. Terezie z Kalkaty

st         6. září   

čt         7. září – Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka    

pá        8. září – Svátek Narození Panny Marie     

so        9. září                                                                                                      

ne      10. září    –  23. neděle v mezidobí

***********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích   

 

ne   8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Za  dar víry pro hledající

pá   19:30   Za zdraví a pomoc Boží pro Jarmilu

ne  11:00   Za + Reginu Habáňovu a duše v očistci

 

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

čt      18:00    Na úmysl dárce

pá     18:00    Za + Kateřinu a Emanuela Ostrovy

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************

Kaple v Bojanovicích

ne (3.9.)  11:00    Za živé a + farníky z Bojanovic

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (03. 09.)  18:00             Na daný úmysl

so  (09 09.)   18:00   Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

út     18:00     Za + Štěpánku Malenovskou a duše v očistci

ne      9:30     Za + Jaromíra Zedníčka, rodiče,  vnučku a za živou rodinu

***********************************************************************

Kaple v Tetěticích

ne (3.9.)  9:30     Za živé a + občany z Tetětic  a za dárce sousoší Svaté Rodiny

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  10. září 2023

Dnes  je  22. neděle v mezidobí. Večerní mše svatá je ve Věžkách v 18:00 hod. Příprava na svátost biřmování bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

V pátek je mše svatá ve Zlobicích a v Ratajích

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle  je  23. v mezidobí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.

Děkuji všem, kteří se podle svých možností  zúčastnili sobotní brigády.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.