20. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 20. srpna  do neděle 27. srpna  2023

ne       20. srpna  –  20. neděle v mezidobí                                              

po       21. srpna   – Památka sv. Pia X., papeže

út       22. srpna   –  Památka Panny Marie Královny

st        23. srpna    –  Sv. Růženy z Limy, panny

čt        24. srpna   – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

pá       25. srpna   – Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka  a Kristína, mučedníků 

so       26. srpna   –  Sv. Jana Eudese, kněze                      

ne       27. srpna  –  21. neděle v mezidobí

********************************************************************************* 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00   Za živou a + rodinu Slavíkovu a Kotálovu

ne  11:00   Za dcery a vnoučata

********************************************************************************* 

 V případě  p o h ř b u ,  

 prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270   

********************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      8:00    Za + Anežku Bazalkovu, manžela, živou a + rodinu a za duše v očistci

********************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (19. 08.)  18:00   Na daný úmysl

so  (26. 08.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30     Za Pavla Polišenského, rodiče Marii a Zdeňka a prarodiče z obou stran

so     14:00    Za + Vlastu Hrtúsovu

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  27. srpna 2023

Dnes  je  20. neděle v mezidobí –  sbírka této neděle je na opravu kostela.

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu, prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu je mše svatá v Počenicích ve 14:00 hod.   a ve Věžkách  v 18:00 hod..

Příští neděle  je  21. v mezidobí.  V Počenicích je hodová mše svatá v 9:30 hod..

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  

a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.                 

Mé poděkování patří všem za velký úklid kostela.

24.8. 2023 si v kostele v Ratajích v 11:00 hodin slíbí lásku, úctu a věrnost pan Daniel Barnet ze Slušovic a slečna Lucie Hrozková z Kudlova.

Velmi děkuji těm, kteří podle svých možnosti pomohli při přesunu a usazení nového obětního stolu v kostele Petra a Pavla v Ratajích. Prosím, ať jim to Pán odplatí.

Pouť na Hostýn

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.