19. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 13. srpna  do neděle 20. srpna  2023

ne        13. srpna  –  19. neděle v mezidobí                                              

po       14. srpna   – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

út       15. srpna  –  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

st        16. srpna   –  Sv. Štěpána Uherského

čt        17. srpna   

pá       18. srpna  

so       19. srpna   –  Sv. Jana Eudese, kněze                    

ne       20. srpna  –  20. neděle v mezidobí

***********************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00   Za Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran

út    19:30  Za Rostislava Kováře, manželky, syny a duše v očistci

st   19:00    Za Marii Majdovu, manžela, rodiče z obou stran  a za duše v očistci

pá  19:00    Za zdraví a pomoc Boží pro Jarmilu

ne  11:00   Za živou a + rodinu Slavíkovu a Kotálovu

***********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích 

ne      8:00    Za + Stanislavu Lízalovu, manžela, rodiče,  sourozence a duše v očistci

út     17:00   Za živou a + rodinu Odstrčilíkovu a Otáhalovu

čt      18:00    Za + rodinu Urbánkovu, Šulákovu  a duše v očistci

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (12. 08.)  19:00   Na daný úmysl

so  (19. 08.)  18:00     Na daný úmysl

***********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30     Za Pavla Polišenského, rodiče Marii a Zdeňka a prarodiče z obou stran

***********************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  20. srpna 2023

Dnes  je  19. neděle v mezidobí

V úterý je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše svaté jsou ve Zlobicích, Tetěticích a Ratajích.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod..

Příští neděle  je  20. v mezidobí. 

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 na faře, modlitby otců budou po domluvě na faře.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                       v  září 2023. 

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.

Děkuji všem za velký úklid kostela.

24.8. 2023 si v kostele v Ratajích v 11:00 hodin slíbí lásku, úctu a věrnost pan Daniel Barnet ze Slušovic a slečna Lucie Hrozková z Kudlova.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.