18. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 6. srpna  do neděle 13. srpna  2023

ne         6. srpna  – Proměnění Páně                                              

po        7. srpna  –  Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků

út         8. srpna   –  Památka sv. Dominika, kněze

st         9. srpna   –  Svátek sv. Terezie Beneditky od Kříže, panny a mučednice, patronky                                          Evropy

čt       10. srpna   –  Svátek sv. Vavřince, mučedníka

pá      11. srpna   –  Památka sv. Kláry, panny

so      12. srpna   –  Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice        

ne      13. srpna  –  19. neděle v mezidobí

****************************************************************************** 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00   Za Antonína Mrhálka a rodiče

st   19:00    Na poděkování Pánu Bohu za 9 let manželství

pá  19:00    Za + Karla Zezulu, manželku a rodiče z obou stran

ne  11:00   Za Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran

****************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

ne      8:00    Za živou a + rodinu Dedkovu a Stojanovu

čt      18:00    Za + rodinu Kotěrovu, Polanskou  a duše v očistci

ne      8:00    Za + Stanislavu Lízalovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

****************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (06. 08.)  18:00             Na daný úmysl

so  (12. 08.)  19:00   Na daný úmysl

****************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích     

ne      9:30     Za + rodinu Otakara Šidleji a Marie Adamčíkové

út    18:00     Za + Martu Malenovskou a duše v očistci

ne      9:30     Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

****************************************************************************** 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  13. srpna 2023

Dnes  je  18. neděle v mezidobí – svátek Proměnění Páně.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod. .

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách mimořádně až v 19:00 hod..

Příští neděle  je  19. v mezidobí. 

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Opět děkuji farníkům, kteří se zapojili do přípravy na umístění obětního stolu v kostele
Petra a Pavla v Ratajích.

Nemocné v Počenicích, Sobělicích a Popovicích navštívím v pátek 11. srpna, nemocné v Šelešovicích a Ratajích navštívím v sobotu 12. srpna

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 na faře, modlitby otců budou po domluvě na faře.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                       v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.