17. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 30. července  do neděle 6. srpna  2023

ne    30. července  – 17. neděle v mezidobí                          

po    31. července  – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

út       1. srpna         – Památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

st       2. srpna         – Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

čt       3. srpna  

pá      4. srpna        – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

so      5. srpna         – Posvěcení římské baziliky Panny Marie    

ne      6. srpna        – 18. neděle v mezidobí

********************************************************************************** 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

 

ne  11:00   Za živou a + rodinu a duše v očistci

so   19:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností       

ne  11:00   Za Antonína Mrhálka a rodiče

********************************************************************************** 

   V   p ř í p a d ě   p o h ř b u,  

   prosím,  volejte  na  telefonní číslo : 731 621 157

   (fara Morkovice) 

   nebo

   603 437 600  (fara Zdounky)

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      8:00    Za živou a + rodinu Dedkovu a Stojanovu

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (29. 07.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (06. 08.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

 

ne      9:30     Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

ne      9:30     Za + rodinu Otakara Šidleji a Marie Adamčíkové

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  6. srpna 2023

Dnes  je  17. neděle v mezidobí.  

Příští týden jsem na duchovním cvičení; 

v případě pohřbu, prosím,  volejte  na  faru do Morkovic –  tel. čís. 731 621 157
nebo do Zdounek  –  603 437 600;

V sobotu  je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..

Příští neděle  je  18. v mezidobí.  Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod. .

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v  září  2023.

Děkuji farníkům, kteří se zapojili  jakýmkoliv způsobem do přípravy na umístění obětního stolu v kostele Petra a Pavla v Ratajích.           

V případě příznivého počasí bude v sobotu 5. srpna v 8: 00 hod. brigáda v Ratajích – v kostele betonování základu pro nový obětní stůl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.