16. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 23. července  do neděle 30. července  2023

ne    23. července  – 16. neděle v mezidobí                          

po    24. července  – Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

út     25. července  –  Svátek sv. Jakuba, apoštola 

st     26. července  –  Památka sv. Jáchyma a Anny,  rodičů Panny Marie

čt     27. července  – Památka sv. Gorazda a druhů

pá    28. července 

so    29. července  – Památka sv. Marty, Marie a Lazara                     

ne    30. července – 17. neděle v mezidobí

******************************************************************************** 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne  11:00   Za Josefa a Vlastimilu Daňkovy, bratra a sestru

ne  11:00   Za živou a + rodinu a duše v očistci

******************************************************************************** 

   V případě  p o h ř b u,  

   prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270 

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

ne      8:00    Za vítězství pravdy a lásky

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 07.)  18:00             Na daný úmysl

so  (29. 07.)  18:00             Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích  

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30     Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

******************************************************************************** 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  30. července 2023

Dnes  je  16. neděle v mezidobí.  

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu, prosím,  volejte  na  telefonní  číslo  733 741 270

V sobotu  je  v 18:00 hod. mše svatá ve Věžkách.

Příští neděle  je  17. v mezidobí.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích ………………       při sbírce       Kč 2 961      od Bohu známých dárců     Kč 4 100     
– ve Zlobicích …………..            -“-             Kč 3 620                                         -“-                     -0-
– v Počenicích ………..             -“-               Kč 3 180                                         -“-           Kč    200
Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

(Rataje)            V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté                                        v  září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v srpnu a září  2023.

V sobotu 29. července bude v 9:00 hod. brigáda v kostele v Ratajích  – příprava pro obětní stůl.

Prosím, kdo můžete, přijďte.        

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.