15. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 16. července  do neděle 23. července  2023

ne    16. července  – 15. neděle v mezidobí                          

po    17. července  – Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

út     18. července  

st     19. července  

čt     20. července  – Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

pá    21. července  – Sv. Vavřince z Brindisi,  kněze a učitele církve

so    22. července  – Svátek sv. Marie Magdalény                                                       

ne    23. července – 16. neděle v mezidobí

********************************************************************************** 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích  

st    19:00  Za živou a + rodinu Klesnilovu

pá   19:00   Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu  

ne  11:00   Za Josefa a Vlastimilu Daňkovy, bratra a sestru

********************************************************************************** 

Kaple v Sobělicích

ne  (16. 07.)   11:00    Za živé a + hasiče a občany Sobělic

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:00     Za + Josefa Nováka, manželku, živou a + rodinu

ne      8:00    Za vítězství pravdy a lásky

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (15. 07.)  18:00             Na daný úmysl

so  (22. 07.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30     Za + Josefa Suchánka, rodiče, živou a + rodinu

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Kaple v Tetěticích

út     18:00    Za + Františku a Aloise Navrátilovy, děti,  živou a + rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  23. července 2023

Dnes  je  15. neděle v mezidobí.   Dnešní sbírka  je na opravu kostela.

V sobotu  je  v 18:00 hod. mše svatá ve Věžkách.

Příští neděle  je  16. v mezidobí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 na faře v Ratajích, modlitby otců budou po domluvě také na faře v Ratajích.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v  srpnu a září 2023.

(Počenice)                     Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v červenci, srpnu a září  2023.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.