14. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   
od neděle 9. července  do neděle 16. července  2023

ne      9. července  – 14. neděle v mezidobí                          

po    10. července 

út     11. července   – Svátek sv. Benedikta, opata,  patrona Evropy

st     12. července  

čt     13. července  – Sv. Jindřicha

pá    14. července  – Sv. Kamila de Lellis, kněze

so    15. července  – Památka sv. Bonaventury,  biskupa a učitele církve

ne    16. července  – 15. neděle v mezidobí

*****************************************************************************

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích 

ne   11:00  Za dar víry

so   19:30  Za + Jaromíra Spálovského, manželky, syna,  rodiče a sourozence  

*****************************************************************************

Kaple v Sobělicích

ne  (16. 07.)   11:00    Za živé a + hasiče a občany Sobělic *****************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích  

ne      8:00    Za dar zdraví těla i duše

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*****************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (02. 07.)  18:00             Na daný úmysl

so  (15. 07.)  18:00             Na daný úmysl

*****************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích 

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne      9:30     Za + Josefa Suchánka, rodiče, živou a + rodinu

                           V případě  p o h ř b u,  

     prosím,  volejte  na  telefonní číslo  733 741 270

*****************************************************************************

O z n a m y   na   liturgické mezidobí  do  neděle 16. července 2023

Dnes   je  14. neděle v mezidobí.  

Příští týden čerpám dovolenou;  v případě pohřbu prosím,  volejte  na  telefonní  číslo:
733 741 270

V sobotu  je  v 18:00 hod. mše svatá ve Věžkách a v 19:30 v Ratajích.

Příští neděle  je  15. v mezidobí.  Sbírka příští neděle je na opravu kostela. V Ratajích nebude mše svatá.

Mše svatá v 11:00 hod. bude  v Sobělicích ke cti  sv. Bonaventury.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v  srpnu a září 2023.

(Počenice)                     Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září  2023.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky do náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.