13. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí  
od neděle 2. července  do neděle 9. července  2023

ne    2. července  –  13. neděle v mezidobí                           

po    3. července  – Svátek sv. Tomáše, apoštola

út     4. července   – sv. Prokopa, opata 

st     5. července  – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

čt     6. července  – sv. Marie Goretti, panny a mučednice

pá    7. července 

so    8. července                                                                                                         

ne    9. července  – 14. neděle v mezidobí

 

**********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne   11:00  Za živé a + hasiče z Ratají a Popovic

st    11:00    Za + Marii Dedkovu, manžela, jejich rodiče a duše v očistci

pá   19:00  Za + Vlastimilu Tupou, manžela, syna Josefa a rodiče z obou stran

ne   11:00  Za dar víry

**********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za dar zdraví těla i duše

st       9:00    Za mír ve světě a za ohleduplnost k přírodě                 

čt      18:00    Za + Miloše Zapletala, rodiče,  sestry Drahomíru a Libuši a duše v očistci

ne      8:00    Za dar zdraví těla i duše

**********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (02. 07.)  18:00             Na daný úmysl

so  (08. 07.)  18:00             Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích   

 

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    18:00     Za pokoj mezi lidmi

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

O z n a m y   na   liturgické mezidobí  do  neděle 9. července 2023

Dnes  je  13. neděle v mezidobí.   V 18:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách.

Ve středu  je  hodová mše svatá ve Zlobicích v 9:00 hod.. V Ratajích je mše svatá v 11: 00 hodin.

V sobotu  je  v 18:00 hod. mše svatá ve Věžkách.

Příští neděle  je 14. v mezidobí.  V Ratajích půjde jedno dítě k 1. Svatému přijímání. Pamatujte, prosím,  na něj ve svých modlitbách.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích  navštívím v pátek 7. července.  Nemocné v Šelešovicích,  Ratajích a Popovicích  navštívím v sobotu 8. července.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý 19:15 hod. na faře  a  modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                   svaté  v  srpnu a září 2023.

(Počenice)                     Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání                                           úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září  2023.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky na náboženství, vyučované ve škole v Ratajích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.