12. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické mezidobí  
od neděle 25. června  do neděle 2. července  2023

ne    25. června  –  12. neděle v mezidobí                  

po    26. června  

út     27. června   –  sv. Cyrila Jeruzalémského,  biskupa a učitele církve 

st     28. června   –   Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

čt     29. června –   Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

pá    30. června  –   Svátek Výročí posvěcení katedrály

so    1. července                                                                                                         

ne    2. července –  13. neděle v mezidobí

**********************************************************************************

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Za + Veroniku Slavíkovu, manžela  a rodiče z obou stran

čt     19:30  Za + Zdeňka Šebestíka, rodiče a duše v očistci

pá   19:00  Na úmysl dárce

so   19:00   Za + Marii Vrzalovu, sestru Adélu, rodiče  a duše v očistci

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za + Zdeňka Odstrčilíka, Boží pomoc  a ochranu Panny Marie pro děti a vnoučata

čt      18:00    Za + Františka a Jarmilu Zapletalovy

ne      8:00    Za dar zdraví těla i duše

**********************************************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (24. 06.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (02. 07.)  18:00             Na daný úmysl

**********************************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne      9:30     Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran

út    18:00     Za + Františka Vranu, manželku a duše v očistci

ne      9:30     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

**********************************************************************************

O z n a m y   na   liturgické mezidobí  do  neděle 2. července 2023

Dnes   je  12. neděle v mezidobí.  Odpoledne  bude v Ratajích na faře ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek  je  Slavnost sv. Petra a Pavla.  Mše svatá bude v 18:00 hod. ve Zlobicích  a  v 19:30 hod. v Ratajích.

V pátek bude vizitace našich farností. Její součástí je i setkání zástupců pastoračních rad farností na faře v Ratajích, které se uskuteční po mši svaté cca 19:30 hod..

V sobotu  je  v 19:00 hod. mše svatá v Ratajích.

Příští neděle  je 13. v mezidobí.  V Ratajích bude hodová mše svatá.  V 18:00 hod. bude mše svatá ve Věžkách.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:
– v Ratajích  …………           při sbírce  Kč 5 550            od Bohu známých dárců  Kč 4 900
– ve Zlobicích ………                               Kč 3 015                                                          Kč 3 000
– v Počenicích ……                                  Kč 1 910                                                          Kč    200
Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí jejich štědrost.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;   a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

(Rataje)  Po mši svaté dnes pokračuje  příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek budou v úterý 19:15 hod. na faře  a  modlitby otců budou dle domluvy rovněž na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  srpnu a září 2023.

(Počenice)                     Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červenci, srpnu a září  2023.

Velmi děkuji ženám za  umývání oken na faře v Ratajích. Byl jsem potěšen počtem ochotných. Prosím Pána, aby jim jejich pomoc mnohonásobně odplatil.

V sákristii si můžete vyzvednou přihlášky na náboženství ve škole v Ratajích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.