3. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   
od neděle 23. dubna  do neděle 30. dubna  2023

ne    23. dubna  – 3. neděle velikonoční                                                 

po    24. dubna  – Sv. Jiří, mučedníka

                                 Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

út     25. dubna  – Svátek sv. Marka, evangelisty

st     26. dubna                              

čt     27. dubna   

pá    28. dubna  –  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

so    29. dubna                                                                                                          

ne    30. dubna  – 4. neděle velikonoční

                                 D e n    m o d l i t e b

                                 za povolání k duchovnímu stavu

*************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Ke cti a chvále archanděla Michaela

pá   19:00  Za živou a + rodinu Rozsypálkovu a Kůřilovu

ne   11:00  Za + Jana Pokorného, manželku  a rodiče z obou stran

*************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za Josefa Barneta, manželku, syna, dceru a duše v očistci

čt      18:00    Na poděkování za dar života a zdraví, 
                         s prosbou o Boží ochranu  a vedení Duchem svatým

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

*************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 04.)  18:00             Na daný úmysl

so  (29. 04.)  18:00             Na daný úmysl

*************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne       9:30    Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

út      18:00    Za trpělivost a důvěru v Boha pro nemocnou osobu

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*************************************************************************** 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 30. dubna 2023

Dnes   je 3. neděle velikonoční. 

V sobotu je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle je 4. velikonoční  –  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
                                                             Sestry a bratři, nezapomeňte děkovat, chválit a prosit                                                                     Pána o potřebné milosti pro církev, pro kněze a zvláště                                                                   pro nové dělníky na Kristovu žeň.  („Žeň je sice hojná,                                                                   ale dělníků je málo. Proste proto Pána žně, aby poslal                                                                   dělníky na svou žeň.“ ) 

Minulou neděli jste věnovali na  opravu kostela:
– v Ratajích …………při sbírce    Kč  7 644   od Bohu známých dárců    …….   Kč  600
– ve Zlobicích ……….          „        Kč  3 625                                               „                     -0-
– v Počenicích ………          „         Kč  1 754                                               „                      -0-
Dobrý Bůh ať každému upřímnému dárci odplatí.

Sestry a bratři, stále prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce) a také neméně proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa. 

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše                                                  svaté v měsících květen a červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté v měsících květen a červen 2023.

Příprava na svátost biřmování začne dnes ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.  Přihlašovat se na přípravu ještě můžete u mne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.