4.neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   
od neděle 30. dubna  do neděle 7. května  2023

ne    30. dubna  – 4. neděle velikonoční                    
                                  D e n    m o d l i t e b   za povolání k duchovnímu stavu                

po   1. května  – Sv. Josefa, dělníka

út     2. května   – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

st     3. května    – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů                              

čt     4. května   

pá    5. května

so    6. května    – Památka sv. Jana Sarkandra,  kněze a učedníka                                                                                                         

ne    7. května   – 5. neděle velikonoční

******************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00  Za + Jana Pokorného, manželku  a rodiče z obou stran

po    19:00  Za + Milana Tvrdého s prosbou o Boží ochranu, 
                       pomoc a dar zdraví pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

st    19:00   Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a duše v očistci

pá   19:00  Za živou a + rodinu Vašíčkovu a duše v očistci

so    19:00  Za + Marii Pěchovičovu

ne   11:00  Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy,  sestry a rodiče z obou stran

******************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích    

 

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

čt      18:00    Za  uzdravení

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

******************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (29. 04.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (07. 05.)  18:00             Na daný úmysl

******************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00    Za + Jenu Štěpánkovu a manžela

ne       9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku,  živou a + rodinu

******************************************************************************** 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 7. května 2023

Dnes   je 4. neděle velikonoční.  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V pondělí  je svátek sv. Josefa, dělníka;  mše svatá je v Ratajích v 19:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděle  je 5. velikonoční – mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

Příští neděli pokračuje příprava na svátost biřmování.

Májové pobožnosti budou 
– v Ratajích       ve všední den přede mší svatou
– ve Zlobicích   v neděli po mši svaté
– v Počenicích            v neděli po mši svaté

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 5. května, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. května.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                   svaté  v  měsících květen a červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                             na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.