5. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   
od neděle 7. května  do neděle 14. května  2023

ne    7. května    –  5. neděle velikonoční                            

po    8. května   –  Panny Marie, prostřednice všech milostí

út     9. května   

st     10. května  –  Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve                               

čt     11. května   

pá    12. května  –  Sv. Nerea a Achilea, mučedníků

so    13. května  –  Panny Marie Fatimské                                                                                                          

ne    14. května –  6. neděle velikonoční

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00  Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran

po   19:00   Na poděkování s prosbou o pomoc a ochranu

st    19:00   Za řádové sestry Jarmilu a Bernadetu

pá   19:00  Za + Miloslava Dedka, manželku a duše v očistci

so    19:30  Za živou a + rodinu Hradcovu a duše v očistci

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za pronásledované křesťany

ne      8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a rodiče

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 05.)  18:00             Na daný úmysl

so  (13. 05.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu

ne       9:30    Za 40 let společného manželství

Kaple v Tetěticích

út      18:00    Za + Miloslava Voždu, manželku,

                       živou a + rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 14. května 2023

Dnes   je 5. neděle velikonoční.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.. Tuto neděli pokračuje příprava na svátost biřmování.

V pondělí  je  Panny Marie, prostřednice všech milostí.  Mše svatá je v Ratajích v 19:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 18:00 ve Věžkách a v 19:30 hod. v Ratajích – (Panny Marie Fatimské).

Příští neděle  je 6. velikonoční –  Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka příští neděle bude věnována na pronásledované křesťany.

Májové pobožnosti budou 
– v Ratajích       ve všední den přede mší svatou
– ve Zlobicích   v neděli po mši svaté
– v Počenicích            v neděli po mši svaté

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                  svaté v  měsících květen a červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                             na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.