2. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   
od neděle 16. dubna  do neděle 23. dubna  2023

ne    16. dubna  – 2. neděle velikonoční                                                                NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ     

po    17. dubna   

út     18. dubna  

st     19. dubna                              

čt     20. dubna   

pá    21. dubna  –  Sv. Anselma, biskupa a učitele církve      

so    22. dubna                                                                                                          

ne    23. dubna  – 3. neděle velikonoční                                                                 

********************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00  Za živou a + rodinu Švástovu

st    19:00    Ke cti a chvále Ducha Svatého

pá   19:00  Za  pomoc a ochranu Boží

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************** 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za + Josefa Zapletala, živou a + rodinu

ne      8:00    Za Josefa Barneta, manželku, syna, dceru a duše v očistci

********************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (15. 04.)  18:00             Na daný úmysl

so  (22. 04.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne       9:30    Za celou živou a + rodinu Pěnčíkovu

út      18:00    Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 75 roků 

ne       9:30    Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

********************************************************************************** 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 23. dubna 2023

Dnes   je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství . Sbírka této neděle je na opravu kostela.

V sobotu je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách

Příští neděle  je 3. velikonoční

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Na Boží hrob v Jeruzalémě jste věnovali:
– v Ratajích  ………….   3 173 Kč
– ve Zlobicích   ……..       605 Kč                     
– v Počenicích   ……..   1 020 Kč

Na platy kněží jste věnovali:
– v Ratajích   …………   14 417 Kč                     – ve Věžkách ………  3 000 Kč
– ve Zlobicích   …….      4 555 Kč                     
– v Počenicích   …….     2 810 Kč
Dobrý Bůh ať každému odplatí.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                  svaté v  měsících květen a červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících duben až červen 2023.

Příprava na svátost biřmování začne příští neděli ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.  Přihlašovat se na přípravu ještě  můžete  u mne.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.