SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Slavíme velikonoční oktáv  
od neděle 9. dubna  do neděle 16. dubna  2023

ne      9. dubna  –  SLAVNOST                                                                             ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ           

po    10. dubna  –  Pondělí v oktávu velikonočním

út     11. dubna  –  Úterý v oktávu velikonočním 

st     12. dubna  –  Středa v oktávu velikonočním                            

čt     13. dubna  –  Čtvrtek v oktávu velikonočním

pá    14. dubna  –  Pátek v oktávu velikonočním       

so    15. dubna  –   Sobota v oktávu velikonočním                                                                                                        

ne    16. dubna  – 2. neděle velikonoční                                                                                                                  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

********************************************************************************* 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

 

ne   11:00  Za  Stanislava a Blaženu Říkovských  a rodiče z obou stran

po      9:30  Za + Inocence Vaculíka a manželku

st    19:00    Za  + rodinu Jurtíkovu, Olšinovu a Procházkovu

pá   19:00  Za + Jana a Františku Frkalovy a rodiče

ne   11:00  Za živou a + rodinu Švástovu

********************************************************************************* 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za  živou a + rodinu Šujanskou a Bednárovu

po      8:00   Za uzdravení

čt      18:00    Za + Františka Opluštila, manželku  a rodiče z obou stran

ne       8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

********************************************************************************* 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (09. 04.)  18:00             Na daný úmysl

so  (15. 04.)  18:00             Na daný úmysl

********************************************************************************* 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne       9:30    Za celou živou a + rodinu Pěnčíkovu

********************************************************************************* 

Kaple v Tetěticích

út      18:00   Na poděkování za 85 roků života s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

********************************************************************************* 

O z n a m y   na  Velikonoční oktáv  do  neděle 16. dubna 2023

Dnes   je  SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ ;  sbírka této neděle je na platy kněží.   Bližší informace jsou uvedeny v letáčku  (na stolečku vzadu v kostele).   V 18:00 hod. je mše svatá ve Věžkách. 

Všechny dny velikonočního oktávu mají charakter svátku.

V pondělí velikonočního oktávu  bude mše svatá ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách

Příští neděli  je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství . Sbírka příští neděle bude na opravu kostela.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                  svaté  v  měsících duben až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících duben až červen 2023.

Příprava na svátost biřmování začne po velikonočním oktávu. Přihlašovat se na přípravu  můžete  u mne.

                                                                  **************

Milí farníci, děkuji  vám , kteří jste se jakýmkoliv způsobem zasloužili o důstojnou oslavu Kristova Zmrtvýchvstání.  Pán Vám jistě vaši službu odplatí.

A také vám, milí Boží přátelé, sestry a bratři,
všem přeji a v Nejsvětější velikonoční oběti vyprošuji, aby Zmrtvýchvstalý Kristus se stal Vaším stálým vzorem v bolestech i radostech našeho společenství.  Ať nám pokojné prožití letošních svátků dává sílu ke zvládnutí všech náročných úkolů i situací, které nás očekávají  a Kristova láska ať nás spojuje více než kdykoliv před                                                                   

                                                                                                          Váš P. Jan

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.