Květná neděle

Slavíme Svatý týden  a dobu velikonoční
od neděle 2. dubna
 do neděle 9. dubna  2023

ne    2. dubna  –   Květná neděle

po    3. dubna  –   Pondělí Svatého týdne   

út     4. dubna  –   Úterý Svatého týdne

st     5. dubna  –   Středa Svatého týdne                           

čt     6. dubna  –  ZELENÝ ČTVRTEK

pá    7. dubna  –  VELKÝ PÁTEK      

so    8. dubna   –   VIGILIE Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

ne    9. dubna  –   SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ                               

*************************************************************************** 

  u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne   11:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Za  živou a + rodinu

čt     20:00  Za + Jindřicha Jancka, manželku a syna

pá   20:00  Velkopáteční obřady

so    21:00   Za živou a + rodinu Brázdilovu a duše v očistci

ne  11:00   Za Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

*************************************************************************** 
u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích 

ne      8:00    Za + Annu Holínkovu, syny Jiřího a Jaroslava a dceru Vlaďku

čt      17:00    Za + manžele Bambasovy, živou a + rodinu  z obou stran

pá      17:00   Velkopáteční obřady

so      19:00   Za mládež naší farnosti

ne       8:00   Za živou a + rodinu Šujanskou a Bednárovu

*************************************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (02. 04.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (09. 04.)  18:00             Na daný úmysl

*************************************************************************** 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

ne       9:30    Za živé a + varhaníky naší farnosti

út      17:00    Za + Vasylynu Čendej a její rodinu

čt       18:30    Za + rodiče, dceru a syna

pá      18:30    Velkopáteční obřady

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*************************************************************************** 

O z n a m y   na  Svatý Týden  do  neděle 9. dubna 2023

Dnes   je   KVĚTNÁ NEDĚLE;   v 18:00 hod. je mše svatá ve Věžkách. 

Přineste prosím pokladničky postní almužny do sakristie.  Děkuji.

Zelený čtvrtek – mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Obřady Velkého pátku jsou  rovněž ve všech našich farnostech.

Velikonoční vigilie Slavnosti zmrtvýchvstání Páně  –  bude ve Zlobicích a Ratajích.

Velký pátek je den  přísného postu – sbírka bude  na Svatou zem.

Příští neděli  je  SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ.

Sbírka příští neděle je na platy kněží.   Bližší informace jsou uvedeny v letáčku (na stolečku vzadu v kostele).

Příští neděli při mši svaté požehnám pokrmy, které si sebou přinesete.  Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod..

Příležitost ke svátosti smíření bude v našich farnostech ještě:
– v Počenicích …….    v úterý 4. března od 17:30 do 18:00 hod.  –  nebude přítomen cizí zpovědník.

Pobožnost křížové cesty se ještě tento týden koná jako minule.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.  Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše                                                  svaté v  měsících duben až červen 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů                            na mše svaté  v měsících duben až červen 2023.

(Rataje)   Děkuji všem našim farníkům, kteří se zúčastnili předvelikonočního úklidu kostela sv. Petra a Pavla. Pán Bůh jim to odplať.          

Příprava na svátost biřmování začne po velikonočním oktávu. Přihlašovat se na přípravu  můžete během doby postní u mne.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.