23. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  5. září  do neděle 12. září 2021

ne    5. září    23. neděle v mezidobí

po    6. září    

út     7. září   –  Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka        

st     8. září   –  Svátek Narození Panny Marie                         

čt     9. září   –   Sv. Petra Klavera, kněze

pá  10. září   –   Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka  

so  11. září                                                                  

ne  12. září    24. neděle v mezidobí                                                    

************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st      19:00   Za + Reginu Habáňovu a duše v očistci

pá     19:00   Za + rodinu Spáčilovu, Polákovu a Bílkovu

ne     11:00   Za Josefa a Vlastimilu Daňkovy a rodiče z obou stran

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

(kaple v Bojanovicích)  

ne    11:00   Za živé a + farníky z Bojanovic

————————————————————————–

čt      18:00   Za + rodinu Urbánkovu, Šulánkovu  a duše v očistci

ne     8:00   Za + Josefa Skopala, rodiče, živou rodinu  a duše v očistci

………………………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (05. 09.) 18:00 Na daný úmysl

út               14:00 Za + Jaroslavu Hýskovu

so  (11. 09.)  18:00 Na daný úmysl

****************************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

(kaple v Tetěticích)

ne       9:30   Za živé a + občany z Tetětic

—————————————————————–

út      18:00   Za + Marii Lejsalovu, manžela, syna, živou a + rodinu

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

*****************************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  12. září 2021

Dnes je  23. neděle v mezidobí.  Mše svatá ve  Věžkách je  v 18:00 hod

V úterý  při mši svaté se ve Věžkách ve 14:00 hod. rozloučíme se + paní Jaroslavou Hýskovou.

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách v 18:00 hodin.   

Nemocné v Počenicích navštívím v pátek 10. září.

Nemocné v Šelešovicích , Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 11. září.

Příští  neděle  je  24. v mezidobí.

Sestry a bratři, stále Vás  prosím, nepřestávejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Kdo ještě neodevzdal přihlášku dítěte do náboženství,  prosím aby ji odevzdal   nejpozději do 8. září t.r..

Modlitby matek budou podle domluvy, modlitby otců budou ve čtvrtek v 20:30 hod. na faře.

(Počenice)     Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  září  2021

Prosím členy pastorační rady v Počenicích, aby se dostavili v úterý po mši svaté do sakristie.

Rovněž prosím členy pastorační rady ve Zlobicích, aby se dostavili ve čtvrtek po mši svaté na faru.

Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.