22. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí   od neděle  29. srpna  do neděle 5. září 2021

ne    29. srpna      22. neděle v mezidobí           

po    30. srpna    

út     31. srpna          

st     1. září                          

čt     2. září   

pá    3. září          Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve     

so    4. září                                                                  

ne    5. září        23. neděle v mezidobí                                               

 

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne    11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st      19:00   Za Vojtěcha Vaculíka, manželku, syna
                       a za živou rodinu s prosbou o Boží ochranu

pá     19:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela a syna Josefa

so     10:00   Za dar víry

so     19:00 Za živou a + rodinu Frgalovu, Majdovu, Grygovu  a za duše v očistci

ne     8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne     8:00   Za Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci 

čt      18:00   Za + Miloše Zapletala, sestry Libuši a Drahomíru a rodiče
                                (kaple v Bojanovicích)

ne     11:00   Za živé a + farníky z Bojanovic

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (28. 08.)  18:00 Na daný úmysl

ne  (05. 09.) 18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30   Za živé a + členky živého růžence

út      18:00   Za nová duchovní povolání
                        (kaple v Tetěticích)

ne       9:30   Za živé a + občany z Tetětic

************************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  5. září 2021

Dnes je  22. neděle v mezidobí. 

V sobotu  je mše svatá  v Ratajích v 10:00 a v 19:00 hodin   

Příští  neděle  je  23. v mezidobí. Příští neděli je hodová mše svatá v Tetěticích a Bojanovicích, proto je mše svatá v Ratajích  již v 8:00 hod.. V Počenicích a Zlobicích mše svatá příští neděli nebude.

Mše svatá ve  Věžkách je  v 18:00 hod

Sestry a bratři, stále Vás  prosím, nepřestávejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Prosím rodiče,  aby  přihlášky  do  náboženství  dětí  ZŠ  v  Ratajích  odevzdali  nejpozději do 1. týdne v září t.r..

(Počenice)     Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  září  2021

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:  
– Ratajích     ….,..    při sbírce   Kč 3 145                  od Bohu známých dárců     Kč   1 000
– ve Zlobicích  …….           “        Kč 1 940                                      „                             -0-         
– v Počenicích                              Kč   2 770                                                                    -0-          
Pán ať vám odplatí podle vaší štědrosti.

Modlitby matek budou podle domluvy, modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.