21. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  22. srpna  do neděle 29. srpna 2021

ne    22. srpna      21. neděle v mezidobí           

po    23. srpna     –  Sv. Růženy z Limy, panny

út     24. srpna     –  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola     

st     25.srpna      –  Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka
                                  a Kristína,  mučedníků                     

čt     26. srpna   

pá    27. srpna      –   Památka sv. Moniky         

so    28. srpna     –  Památka sv. Augustina,  biskupa a učitele církve                  

ne    29. srpna      22. neděle v mezidobí                                                       

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 ne    11:00   Za dcery a vnuky

ne     11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností        

ne     8:00   Za Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (21. 08.)  18:00 Na daný úmysl

so  (28. 08.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

ne     9:30   Za + rodinu Čechovu

ne       9:30   Za živé a + členky živého růžence

***********************************************************

V případě pohřbu, prosím, volejte na tel. číslo
733 741 270

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle 29. srpna 2021

Dnes je  21. neděle v mezidobí.  Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.  

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách  v 18:00 hod.   

Příští  neděle  je  22. v mezidobí.

Sestry a bratři, stále Vás  prosím, nepřestávejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Prosím rodiče,  aby  přihlášky  do  náboženství  dětí  ZŠ  v  Ratajích  odevzdali  nejpozději do 1. týdne v září t.r.. Pokud přihlášky nemáte, můžete si je vyzvednout u mne v zákristii.  Doufám, že nemusím zdůrazňovat Vaši křesťanskou povinnost.

Sestry a bratři, všichni jste zváni k Panně Marii na sv. Hostýn. Pouť se koná v sobotu 28. srpna.
Odjezd autobusu:
Popovice                           7:15
Sobělice kaplička            7:20
Rataje u kostela              7:25
Rataje ZOD                      7:30
Šelešovice                         7:40
Návrat po 14. hodině.

Příspěvek na dopravu 80 Kč. Přihlásit se a zaplatit můžete u pana Zdeňka Zezuly Rataje 19

V autobuse nástup s rouškou – respirátorem. Případný vstup do restaurace – doklad o negativním testu, nebo doklad o očkování nebo prodělání Covid 19

(Počenice)     Na stolečku v zadní části kostela máte připraveny archy k zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  srpen  a  září  2021

Příští týden od pondělí do pátku budu čerpat dovolenou. V případě pohřbu,  prosím,  volejte  na tel. čís. 733 741 270.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *