24. neděle v mezidobí

Slavíme  liturgické  mezidobí  
od neděle  12. září  do neděle 19. září 2021

ne    12. září    24. neděle v mezidobí

po    13. září   –  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    

út    14. září   –  Svátek Povýšení svatého Kříže        

st     15. září   –  Památka Panny Marie Bolestné                        

čt     16. září    –   Památka sv. Ludmily, mučednice

pá    17. září   –   Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa,                                              mučedníků  

so    18. září                                                                  

ne    19. září    25. neděle v mezidobí     

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

 

ne    11:00    Za Josefa a Vlastimilu Daňkovy  a rodiče z obou stran

út     19:30   Za zdárný průběh operace s prosbou o dar zdraví

st      19:00   Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra a duše v očistci

pá     19:00   Ke cti a slávě Ducha svatého

ne     11:00   Za + Bohumila Zikmunda, manželku a celou + rodinu Zikmundovu

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

 

ne     8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou rodinu  a duše v očistci

út    18:15   Za živou a + rodinu Lejsalovu a duše v očistci

čt      18:00   Na poděkování za dar života

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (11. 09.)  18:00 Na daný úmysl

so  (18. 09.)  18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     17:00   Za nová duchovní povolání

ne     9:30   Za živou a + rodinu Kunčarovu a Ivánkovu

***********************************************************

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do neděle  19. září 2021

Dnes je  24. neděle v mezidobí. 

V sobotu  je mše svatá  ve Věžkách v 18:00 hodin.   

Příští  neděle  je  25. v mezidobí. Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela.

Sestry a bratři, stále Vás  prosím, nepřestávejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Na konci září začne příprava na 1. svaté přijímání;  příprava bude v neděli po mši svaté.
Prosím, rodiče, aby u mne přihlásili své děti, které  přijmou poprvé Pána Ježíše. Děkuji.

Modlitby matek  budou dle domluvy,  modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Přijměte pozvání na seminář Modlitba s Písmem – Lektio divina. Na třech setkáních se můžete seznámit s prastarou křesťanskou metodou četby Božího slova, která ústí v modlitbu a hlubší vztah          s živým Kristem. Bible v sobě nese obrovský duchovní potenciál, bez něhož se v současném světě nedokážeme správně orientovat a při tom si uchovat pevnou víru. Bůh nás svým slovem chce denně     vést k pokoji srdce a to i navzdory nepříznivým životním okolnostem.

V Počenicích zahájíme seminář tento pátek 17. září v 17.30 hod. v kostele. Bude dobré si přinést Bibli nebo alespoň páteční liturgické texty (platí i elektronické).

(Počenice)     Na stolečku v zadní části kostela máte  archy k zapsání úmyslů
                         na mše svaté  ještě v měsíci  září  2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.