7. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle  16. května   do neděle  23. května  2021

ne    16 . května  –  7. neděle velikonoční

po    17. května    

út     18. května   –    Sv. Jana I., papeže a mučedníka

st     19. května            

čt     20. května   –    Památka sv. Klementa Marie Hofbauera,                                               kněze  

pá    21. května   –    Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů,                                             mučedníků       

so    22. května  –   Sv. Rity z Cascie, řeholnice                                                           

ne    23. května  –  Slavnost Seslání Ducha svatého   

************************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     19:00    Za dar uzdravení pro maminku

pá     19:00    Za + Antonína Mozgu,  bratra Ladislava a jeho manželku

so     19:30    Ke cti a chvále Ducha svatého

ne    11:00    Za + Ludmilu Juřenovu

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Na úmysl dárce

čt     18:00   Na úmysl dárce

ne     8:00   Na poděkování

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (15.05.)  18:00 Na daný úmysl

so  (22.05.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30  Za  živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

út    18:00  Za  nová duchovní povolání

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

O z n a m y   na   d o b u    v e l i k o n o č n í    do neděle 23. května 2021

Dnes  je  7. neděle velikonoční;  Den modliteb za  sdělovací prostředky. Dnešní sbírka je určena na opravu kostela.

V sobotu  je Vigilie  slavnosti seslání Ducha svatého; mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod. a v Ratajích v 19:30 hod..

Příští  neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého;  Sbírka příští neděle je na církevní školy v diecézi. Končí doba velikonoční.

Májové pobožnosti v Ratajích budou ve všední den v 18:30 hod..

Sestry a bratři, stále budu připomínat, že počet studujících bohoslovců ve všech pěti ročnících na AKS je velmi nepatrný a absolutně nedostatečný na pokrytí všech farností. A proto i nadále prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé. Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :   Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k                                      dispozici   na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje,Archy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v květnu a červnu 2021  jsou  k dispozici  v zákristii.

Upozorňuji, že zpěv věřících v kostele je již dovolen. Zpěv je dar Boží a stal se hlubokou modlitbou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *