6. neděle velikonoční

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle  9. května   do neděle  16. května  2021

ne      9 . května  –  6. neděle velikonoční

po    10. května    

út     11. května  

st     12. května    –   Sv. Nerea a Achilea, mučedníků        

čt     13. května  –   Slavnost Nanebevstoupení Páně  

pá    14. května   –   Svátek sv. Matěje, apoštola       

so    15. května                                                            

ne    16. května   –  7. neděle velikonoční                                                                      

 

***********************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích            

 

ne     11:00     Za  Vlastimilu a Josefa Daňkovy, rodiče z obou stran a sestry

st     19:00    Za živé a + přátele a dobrodince

čt      19:30    Za živou a + rodinu Tesařovu a Vaňharovu
                          s prosbou o Boží pomoc a ochranu                         

pá     19:00    Za živou a + rodinu Hradcovu a duše v očistci

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

 

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt     18:15   Za + Annu Symerskou, manžela a syna

ne     8:00   Na úmysl dárce

***********************************************************

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (08.05.)  18:00 Na daný úmysl

so  (15.05.)   18:00 Na daný úmysl

***********************************************************

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

 

ne     9:30  Za + Františku a Josefa Menšíkovy a duše v očistci

út    18:00  Za upevnění víry

čt   17:00   Za  nová duchovní povolání

ne     9:30  Za živou a + rodinu Bečkovu a Cymbálovu

***********************************************************

O z n a m y   na   d o b u    v e l i k o n o č n í    do neděle 16. května 2021

Dnes  je  6. neděle velikonoční;  Den modliteb za pronásledované křesťany

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Začíná příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděle je 7. velikonoční;  Sbírka příští neděle je určena na opravu kostela

Minulou neděli jste věnovali ve sbírce na křesťanská média:

– v Ratajích     ……….     Kč 2 005                            ve Věžkách ……….    Kč 770

– ve Zlobicích  ………     Kč 1 890

– v Počenicích  ………     Kč   790

Všem upřímným dárcům ať Pán odplatí.

Májové pobožnosti v Ratajích budou ve všední den v 18:30 hod..

Milá farní rodino, rádi dnes, v tomto našem chrámě, kde přebývá Bůh, společně  oslavme  všechny živé maminky, vzpomeňme i na ty zemřelé, abychom všem upřímně poděkovali za jejich lásku k nám, za jejich obětavou péči a starostlivost, která z této lásky vyplývá.  Ať jim Pán žehná.   Svěřme je všechny do ochrany přímluvné lásky naší nebeské Matky Panny Marie, na které, jako první z lidí, splnil Bůh smlouvu o návratu do věčné blaženosti.

Sestry a bratři, znovu připomínám, že počet studujících bohoslovců ve všech pěti ročnících na AKS je velmi nepatrný a absolutně nedostatečný na pokrytí všech farností. A proto, prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé. Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice :           Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k dispozici  na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje,Archy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v květnu a červnu 2021  jsou  k dispozici  v zákristii.

Upozorňuji, že zpěv věřících v kostele je již dovolen. Zpěv je dar Boží a stal se hlubokou modlitbou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *