Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Slavíme  liturgické  mezidobí   od  24. května  do neděle 30. května 2021


ne   
23. května  – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

po    24. května  –  Památka Panny Marie, Matky církve  

út     25. května  –  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 

st     26. května   –  Památka sv. Filipa Neriho, kněze         

čt     27. května   – Svátek  JEŽÍŠE KRISTA,                                                                         nejvyššího a věčného kněze   

pá    28. května        

so    29. května  –  Sv. Pavla VI., papeže                                                           

ne    30. května   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE          

*************************************************

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích            

 

ne     11:00   Za + Ludmilu Juřenovu

út      13:00   Za + Anežku Řezníčkovu; s pohřbem

st     19:00   Za upevnění naděje v Boží pomoc a uzdravení

čt      19:30   Za + P. Antonína Koláře 

pá     19:00   Za + Milana Hrabálka, rodiče a živou rodinu 

ne    11:00   Za + Jindřicha Plachého, manželku   a duše v očistci 

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Na poděkování

čt     18:00   Za živou a + rodinu Forejtarovu a Kratochvílovu  

ne     8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

……………………………………………………………………………………..  

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (22.05.)  18:00 Na daný úmysl

po              14:00 Na daný úmysl

so  (29.05.)   18:00 Na daný úmysl

———————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích   

 

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností 

út    18:00  Za  nová duchovní povolání 

                 (Adorační den farnosti)

ne     9:30  Za + Andělu a Klementa Stavinohovy a živou rodinu

************************************************************************************

O z n a m y   na liturgické mezidobí   do neděle 30. května 2021

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého;  Sbírka této neděle je na církevní školy v diecézi. Končí doba velikonoční. 

V pondělí  ve  14:00 hod. se ve Věžkách při mši svaté  rozloučíme se + paní Vlastou Štěpánkovou

V úterý ve  13:00 hod. je v Ratajích pohřeb + paní Anežky Řezníčkové ze Šelešovic.

Ve čtvrtek je  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá bude ve Zlobicích  a v Ratajích.

V sobotu  je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští  neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

– v Ratajích …….   při sbírce  Kč  6 250  od Bohu znám. dárce  Kč 10 000 
   v  pokladničce  Kč 2 000
– ve Zlobicích  …            Kč  2 843    od Bohu znám. dárce       Kč   1 000
– v Počenicích …            Kč   1 830    od obce Poč. na varhany Kč     917

Všem upřímným dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Májové pobožnosti v Ratajích budou ve všední den v 18:30 hod..

Sestry a bratři, stále budu připomínat, že počet studujících bohoslovců ve všech pěti ročnících na AKS je velmi nepatrný a absolutně nedostatečný na pokrytí všech farností. A proto i nadále prosím, nezapomínejte se  modlit za nová duchovní povolání.

Nezapomínejte  také do svých  přímluv zahrnout  ukončení  pandemie  i všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem a také zemřelé.  Neméně  proste Pána  za sílu a  trpělivost pro lékaře a  všechny zdravotníky.

Počenice : Archy k zapsání úmyslů na mše svaté v květnu a červnu t. r.  jsou  k dispozi                        na  s t o l e č k u   v  zadní části  kostela. 

Rataje,Archy k zapsání úmyslů  na  mše svaté  v červnu t. r.  jsou  k dispozici      
                 v zákristii.

V úterý je v Počenicích adorační den. 

Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena od 15:00 do 18:00 hodin. Adorace bude zakončena mší svatou.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.