1. neděle postní

Slavíme  dobu postní  
od neděle 21. února  do neděle 28. února 2021

ne      21. února  –  1. neděle postní                              

po    22. února  –  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola  

út       23. února  –   Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka    

st     24. února   

čt     25. února 

pá    26. února

so    27. února

ne    28. února  –  2. neděle postní 

**********************************************************

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st     18:00    Za  nová duchovní povolání

pá     18:00    Na spasitelný úmysl

ne    11:00    Za + Libuši Valachovu a manžela Miroslava

***********************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00    Za   Lenku Pecovu a švagra Mirka

čt    17:00    Za rodinu Smékalovu, Štarmanovu, Štěpánkovu a Navrátilovu      

ne    8:00     Za živou a + rodinu Dedkovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (20.02.)    17:00 Na daný úmysl

so  (27.02.)    17:00 Na daný úmysl

—————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30   Za+ Věroslavu Vybíralovu, manžela, rodiče a živou rodinu 

út    17:00   Za nová duchovní povolání

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

—————————————————————————————

Oznamy na  dobu  p o s t n í   do neděle  28. února 2021

Dnes  je  1. neděle postní.  Dnešní sbírka  je věnována pro potřeby sv. Otce – Haléř sv. Petra

V sobotu   bude  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je  2.  postní.    Sbírka je  určena na opravu kostela.                                                                                       

Milí farníci,

připomínám, že se budeme v kostele stále řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat všechna hygienická opatření jako doposud. 

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou i nadále  přenášet on-line. 

Opět připomínám, abyste nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout i nadále úmysl na zotavení o. arcibiskupa  Jana a  také  na  nemocné  kněze  a  všechny ty,  kteří jsou postiženi covidem.   Proste i za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Rovněž,  prosím,  neustávejte  ve svých modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci březnu jsou                                                        na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v březnu 2021  jsou připraveny                                       v zákristii.

Vzadu v kostele  si  vyzvedněte  pokladničky postní almužny;  prosím, vezměte i pro ty farníky,  kteří dnes nejsou  přítomni na bohoslužbách. Děkuji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.