2. neděle postní

Slavíme  dobu  postní  od  neděle 28. února   do  neděle 7. března 2021

ne      28. února   –  2. neděle postní                            

po    1. března   

út       2. března      

st     3. března   

čt     4. března   –  Sv. Kazimíra

pá    5. března

so    6. března

ne    7. března  –  3. neděle postní 

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za + Libuši Valachovu a manžela Miroslava

st     18:00    Za + Drahomíru Fučíkovu

pá     18:00    Na úmysl dárce

so      18:00   Za živou a + rodinu Zlámalovu a duše v očistci

ne    11:00    Na poděkování za dar života  s prosbou o Boží pomoc a ochranu

*****************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Za  živou a + rodinu Dedkovu 

čt    17:00    Za živou a + rodinu Pluhařovu        

ne    8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………………………….

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (27.02.)   17:00 Na daný úmysl

ne  (07.03.)   17:00 Na daný úmysl

—————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    17:00  Za + Jiřinu Sovovu, manžela a živou rodinu

ne     9:30  Za + Antonína Trávníčka, sestru, živou a + rodinu

*****************************************************************

Oznamy na  dobu  p o s t n í   do neděle  7. března 2021

Dnes  je  2. neděle  postní.  Sbírka  je věnována  na  opravu  kostela.

V sobotu  je  mše svatá v 18:00 hod. v Ratajích .

Příští  neděle  je  3.  postní.  Ve Věžkách bude  mše svatá  v 17:00 hod..           

Nemocné  v Počenicích  navštívím  v pátek 5. března.  Nemocné v Šelešovicích, Ratajích  a Popovicích  navštívím  v sobotu 6. března.

Minulou neděli jste věnovali při sbírce a od Bohu známých dárců pro potřeby sv. Otce  Haléř sv. Petra:                             
           v Ratajích  …..           4 967  Kč                    ve Věžkách ……. Kč 680                                               ve Zlobicích ……          1 720  Kč 
           v Počenicích ……..     1 157  Kč                                                                                               

Všem dárcům ať Pán jejich štědrost odplatí.                                         

Milí farníci,

připomínám, že se budeme v kostele stále řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat  věechna  hygienická opatření.. 

Sváteční a nedělní bohoslužby se  budou i nadále  přenášet on-line. 

Opět připomínám, abyste  nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout také nemocné  kněze  a všechny naše bližní,  kteří  jsou  postiženi covidem. 

Neméně  proste Pána  za již vyčerpané lékaře  a  všechny zdravotníky.

Rovněž,  prosím,  neustávejte  ve svých modlitbách  za  nová  duchovní  povolání. 

Pobožnosti křížové cesty jsou v našich farnostech takto:

  • v Ratajích v pátek přede mší svatou;.
  • ve Zlobicích v neděli po mši svaté;
  • v Počenicích            
  • ve Věžkách

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsíci  březnu , dubnu, květnu a červnu jsou                        na   s t o l e č k u   v  zadní části  kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na  mše svaté v březnu, dubnu, květnu a červnu 2021                                                jsou  k dispozici  v zákristii.

Vzadu v kostele  jsou  připraveny  pokladničky postní almužny;  prosím, vezměte si je  nejen pro sebe, ale i pro ty farníky,  kteří dnes nejsou  přítomni na bohoslužbách. Děkuji.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *