6. neděle v mezidobí

Slavíme liturgické  mezidobí  a dobu postní  
od neděle 14. února
 do neděle 21. února 2021

ne      14. února  –  6. neděle v mezidobí                              

po    15. února  

út       16. února    

st     17. února  –  Popeleční středa 

čt     18. února 

pá    19. února

so    20. února

ne    21. února   –  1. neděle postní 

 

————————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích           

 

ne     11:00    Za + Josefa Tupého, manželku a syna Josefa 

st      19:30   Na úmysl dárce

pá     18:00    Za nová duchovní povolání

ne    11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích 

 

ne     8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    18:15   Za těžce nemocnou Verunku Pávkovu

čt    17:00    Za + Milenu Opluštilovu, manžela a rodiče z obou stran       

ne    8:00    Za Lenku Pecovu a švagra Mirka

…………………………………………………………………………………….. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (13.02.)   17:00 Na daný úmysl

so  (20.02.)   17:00 Na daný úmysl

 

—————————————————————————————

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za  + Helenu Dvořákovu, manžela,   živou a + rodinu  

út    17:00  Za nová duchovní povolání

st    17:00  Za  obnovu víry naší farnosti

ne     9:30  Za + Věroslavu Vybíralovu, manžela, rodiče a živou rodinu

………………………………………………………………………………………………………. 

Oznamy na  dobu  v liturgickém  mezidobí a dobu postní 
do neděle  21. února 2021

 

Dnes  je  6. neděle  v mezidobí.   

Ve středu  začíná doba postní.  Popeleční středa je dnem přísného postu.  Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 

Mše  svaté  jsou  ve  všech  našich  farnostech    Popelec  budu udělovat  při  mši  svaté  ve  středu a v neděli.

V sobotu   bude  mše svatá  ve Věžkách v 17:00 hod..

Příští  neděle  je  1.  postní.                                                                                                                  Sbírka příští neděle je věnována pro potřeby sv. Otce – Haléř sv. Petra

Milí farníci,

dnešním dnem končí nouzový stav. Jelikož  nevyšlo žádné další usnesení vlády k současnému stavu pandemie, budeme se nadále řídit epidemiologickými předpisy, tzn. budeme dodržovat všechna hygienická opatření jako doposud. 

Sváteční a nedělní bohoslužby  se  budou  i nadále přenášet. 

Opět připomínám, abyste nezapomínali  do svých  přímluv za  ukončení  pandemie  zahrnout  i nadále úmysl na zotavení o. arcibiskupa  Jana a  také  na  nemocné  kněze  a  všechny ty,  kteří jsou postiženi covidem.   Proste i za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Rovněž  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání. 

Počenice:  Archy k  zapsání úmyslů na mše svaté v měsících  únor a březen jsou                                                       na   s t o l e č k u   v  zadní  části kostela.

Rataje, ZlobiceArchy k zapsání úmyslů  na únor a březen 2021 jsou připraveny                                                                                                 v zákristii.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.