1. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 29. listopadu  do neděle 6. prosince  2020 

ne    29. listopadu  –   1. neděle adventní         

po    30. listopadu   –   Svátek sv. Ondřeje, apoštola

út     1. prosince     –  Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

st     2. prosince     

čt     3. prosince      –   Památka sv. Františka Xaverského, kněze     

pá    4. prosince      –   Sv. Jana Damšského, kněze a učitele církve 

so   5. prosince  

ne    6. prosince    –   2. neděle adventní        

================================================-

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích 

 

ne  11:00   Za + Josefa a Josefku Havlíkovy a děti

út   13:00   Za + Vítězslava Vrzala; s pohřbem   

st   18:00    Za živou a + rodinu Frgalovu, Krajcigrovu, Gernovu  a za duše v očistci

pá   18:00   Za + Miloslava Dedka

so   18:00   Za + Jarmilu Jedruchovu a rodiče

ne  11:00    Za Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran 

———————————————————————

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00    Za + Miloslava Dedka, manželku,  živou a + rodinu

čt   17:00   Za živou a + rodinu Žemlíkovu a Lejsalovu

ne    8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (28. 11.)    17:00   Na daný úmysl

ne  (06. 12.)    17:00   Na daný úmysl

***********************************************************
u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za + Karla Pouče a duše v očistci

út    17:00  Za obnovu rodin a nová duchovní povolání

so      8:00  Za pomocníky kostela   

ne     9:30  Za + Květoslava Přikryla, rodiče, bratra a živou rodinu

———————————————————————

Oznamy na  dobu adventní  do neděle  6. prosince 2020

Dnes  je  1. NEDĚLE ADVENTNÍ.  Misijní stromeček je jako každoročně připraven k ozdobení vašimi dary chudým dětem v misiích.

V úterý  je v Ratajích ve 13:00 hod.  mše svatá s pohřbem  + pana Vítězslava Vrzala.

V sobotu  budou roráty v Počenicích v 8:00 hod. Večerní mše svatá bude v Ratajích v 18:00 hod..

Příští  neděle   je   2.  ADVENTNÍ.  Mše sv. ve Věžkách je v 17:00 hod.

Milí farníci,

je obnoven  přenos všech bohoslužeb z kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích,  tedy i ve všední dny.  Současná  opatření vlády  umožňují,  aby se   mohlo zúčastnit veřejných bohoslužeb 20 osob.   Dejte, prosím, přednost  těm, kteří mají ten den úmysl mše svaté.  Znovu opakuji, že vzhledem k této situaci  uděluji svým farníkům  d i s p e n z  od účasti na nedělní mši svaté až do doby, než budou moci přijít osobně na mši svatou bez omezení počtu věřících.  Prosím však, abyste při přenosu bohoslužeb pozorně sledovali mešní liturgické texty a ve svém srdci je rozjímali.

Kostel  bude během týdne otevřený k soukromé adoraci.

Otec arcibiskup Jan připomíná vhodnost  modlitby posvátného růžence s úmyslem ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami nebo společně v rodinách.

Nezapomínejte, prosím, i do svých  přímluv zahrnout také tento úmysl a proste i za lékaře  a všechny  zdravotníky.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách za nová duchovní povolání. 

(Rataje, Počenice)  V zákristii je k dispozici arch k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsíci   prosinci 2020.

V pondělí byla v našich farnostech děkanská vizitace. – úkolem zůstává do konce roku dokončit  inventury.

Pro Vaši informaci uvádím, že byl přivezen kámen na obětní stůl do Rataj, kde jej bude kamenický mistr opracovávat.

Bohoslužba slova pro děti  před svátkem sv. Mikuláše s nadílkou bude v Ratajích v sobotu   v   15:00 hod.

Nemocné v Tetěticích a Počenicích navštívím v pátek 4. prosince. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích          a  Popovicích  navštívím v sobotu 5. prosince

Modlitby matek  budou v úterý v 18:00 hod. na faře;  

modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.