2. neděle adventní

Slavíme dobu adventní  
od neděle 6. prosince    do neděle 13. prosince  2020 

ne    6. prosince   –   2. neděle adventní          

po    7. prosince    –   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

út    8. prosince    –   Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního                                                 hříchu

st     9. prosince    –   Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina  

čt   10. prosince        

pá  11. prosince    –    Sv. Damasa I., papeže 

so  12. prosince     –    Panny Marie Guadalupské

ne  13. prosince   –   3. neděle adventní        

===================================================-

u    s v.   P e t r a   a   P a v l a    v   Ratajích                  

 

ne  11:00   Za  Stanislava a Blaženu Říkovských a rodiče z obou stran

út   19:30   Za živou a + rodinu Vrzalovu, Dedkovu a Stojanovu   

st   18:00    Za + Libuši a Františka Tupých, rodiče, sourozence a živou rodinu

pá   18:00   Na úmysl dárce

so     8:00   Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy,  Jarmilu Jedruchovu a rodiče

ne  11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

———————————————————————

u  sv.  C y r i l a   a  M e to d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út    18:15  Za živou a + rodinu Brablcovu, Lízalovu a Vychodilovu

čt   17:00   Za + Josefa Skopala, manželku, syna, živou a + rodinu

ne    8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

************************************************** 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (06. 12.)    17:00   Na daný úmysl

so  (12. 12.)    17:00   Na daný úmysl

***********************************************************
u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                       

 

ne     9:30  Za + Květoslava Přikryla, rodiče, bratra a živou rodinu

út    17:00  Za drahé živé i + a za duše v očistci

ne     9:30  Za + Jana Musila, manželku a živou rodinu

===================================================-

Oznamy na  dobu adventní  do neděle  13. prosince 2020

Dnes  je  2. NEDĚLE ADVENTNÍ.  Misijní stromeček je jako každoročně připraven k ozdobení vašimi dary chudým dětem v misijích.

V úterý o Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – jsou mše svaté ve všech našich farnostech.

V úterý  je  v Ratajích  ve  13:15 hod. náboženství  na faře. 

V sobotu  budou roráty v Ratajích v 8:00 hod. Večerní mše svatá bude ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští  neděle   je   3.  ADVENTNÍ.   

Milí farníci,

podle usnesení Vlády ČR je s účinností od 3. prosince 2020 povolen na bohoslužbách  takový počet účastníků,  který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení; což  představuje v našich farnostech  cca  průměrnou nedělní návštěvnost věřících.

Ale přesto – zvláště pro nemocné –  budou se  ještě z  kostela sv. Petra a Pavla v Ratajích  přenášet  nedělní  bohoslužby.

Nezapomínejte, prosím, do svých  přímluv za ukončení pandemie zahrnout také úmysl za uzdravení o. arcibiskupa Jana.  Proste také  za lékaře  a  všechny  zdravotníky.

Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Prosím, neustávejte ve svých modlitbách i za nová duchovní povolání. 

Modlitby matek  budou v úterý  přede mší sv. na faře;  

modlitby otců  budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Z výsledku  děkanské  vizitace zůstává úkol do konce roku dokončit  inventury.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2020. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.