31. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  3. listopadu  do neděle  10. listopadu  2019

ne    3. listopadu –  31. neděle v mezidobí                       

po    4. listopadu  –  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

út     5. listopadu

st     6. listopadu

čt     7. listopadu

    8. listopadu 

so    9. listopadu  –    Svátek Posvěcení lateránské baziliky    

ne  10. listopadu –  32. neděle v mezidobí                                                    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne    9:30            Ke cti svatého Huberta

po   18:00  Za + Annu Majdovu, manžela, syna a rodiče z obou stran

st   18:00   Za živou a + rodinu Švástovu

 18:00   Za + Annu Vaňharovu, manžela, živou a + rodinu

ne  11:00    Za + Libuši a Josefa Havlíkovy

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   17:00   Za + Bohumila Vychodila, manželku, rodiče a duše v očistci  

ne    8:00   Za + Aloise Bambase, živou a + rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (03. 11.)    17:00    Na daný úmysl

so  (09. 11.)     17:00    Na daný úmysl

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne   11:00 Za + Karla Pouče 

út   17:00  Za + Jiřinu Vranovu, manžela a duše v očistci

ne    9:30  Za dar života

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 10. listopadu 2019

Dnes  je  3. neděle v mezidobí  Ve Věžkách bude mše svatá v 17:00 hod.. Příprava na 1. svaté přijímání dnes nebude.

Ve Věžkách bude mše svatá v sobotu 9. listopadu v 17:00 hod.

Příští neděle je 32. v mezidobí. Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. Svaté přijímání; 

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní. 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou ještě takto:

– Rataje ……….   dnes v neděli 3. 11. v 15:00 hod.
-.Věžky ………    dnes v neděli 3. 11. v 16:30 hod.

Odpustky pro duše v očistci:
1.
listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela nebo kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek ( sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,  přivlastnitelné pouze duším v očistci,  navštíví- li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.                                                          
                                                                   * * * * *

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a  Domově  navštívím v pátek 8. listopadu; nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 9. listopadu

Minulou neděli jste věnovali   na opravu kostela:

v Ratajích   při sbírce  Kč 4 690 od Bohu znám. dárců  Kč 2 000 v pokladničce  Kč 10 166
ve Zlobicích                „      Kč 2 286                         „                      0                                 0          Počenicích                  „      Kč 2 164                         „          Kč  2 000                               0

Pán ať odplatí všem dárcům jejich štědrost.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících  listopad  a prosinec (Počenice)
(Rataje již jen prosinec) 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

První setkání nové pastorační rady farnosti Počenice bude v  úterý; farnosti Rataje ve středu a farnosti Zlobice ve čtvrtek – vždy po mši svaté.  Prosím o účast všech členů. Děkuji.

Pěvecký sbor Cantus Morkovice a farnost Morkovice srdečně zvou na Slavnostní koncert duchovní hudby, pořádaný k výročí 30 let svatořečení Anežky České a třicátému výročí sametové revoluce.  Koncert se uskuteční v neděli 10. listopadu 2019 v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích. Účinkují:  PS Cantus, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská za doprovodu orchestru.  Vstupné dobrovolné.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.