30. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  27. října  do neděle  3. listopadu  2019

ne    27. října   –  30. neděle v mezidobí                                   

po    28. října   –    Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

út     29. října   –    Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

st     30. října 

čt     31. října   –    Sv. Wolfganga, biskupa

    1. listopadu – Slavnost Všech svatých 

so    2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

ne    3. listopadu –  31. neděle v mezidobí                                                    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
———————————————————————–

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne  11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po   19:00  Za živou a + rodinu a duše v očistci

st   19:00   Za živou a + rodinu Šmídovu a duše v očistci

pá  19:30   Za + Marii a Jana Bakalíkovy, dceru, syna a rodiče z obou stran

so    19:30  Za + Marii Macurovu, manžela a živou rodinu

ne    9:30   Ke cti svatého Huberta

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích   

ne    8:00   Za + Františka Bazalku, manželku, živou a + rodinu 

čt   18:00   Za + manžele Otáhalovy a Zbořilovy

pá   18:15  Za + rodinu Dedkovu

so   17:30  Za všechny zemřelé  

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (26. 10.)    18:00    Na daný úmysl

ne  (03. 11.)    17:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne   9:30    Za živou a + rodinu Dostálkovu

                     a duše v očistci 

út  18:00    Za milost poznání a dar víry

  17:00  Za živou a + rodinu Novákovu a duše v očistci

so   10:00  Na úmysl sv. Otce

ne   11:00  Za + Karla Pouče

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 3. listopadu 2019

Dnes  je  30. neděle v mezidobí  Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání; 

V pátek je Slavnost Všech svatých, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu je Památka věrných zemřelých – dušiček – mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Sledujte, prosím, pořad bohoslužeb.

Příští neděle je 31. v mezidobí. V kostele v Ratajích bude  v 9:30 mše svatá ke cti svatého Huberta  

Ve Věžkách bude mše svatá v 17:00 hod..

Končí měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii Růžencové. 

Růžencové pobožnosti budou v našich farnostech do konce měsíce, tj. do čtvrtka 31. října v termínech jako v minulých týdnech.

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří si i v tuto poměrně pozdní dobu udělají  čas a přijdou prosit o přímluvu Pannu Marii. 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou takto:

– Šelešovice …..  pátek  1. 11. v 16:00 hodin;
– Uhřice ………..  sobota 2. 11. v 9:00 hodin;
– Počenice …….  sobota 2. 11. po mši svaté;
– Popovice ……   sobota 2. 11. v 15:00 hod.;
– Zlobice ……..   sobota 2. 11. v 17:00 hod.;
– Rataje ……….   neděle 3. 11. v 15:00 hod.
– Věžky ………    neděle 3. 11. v 16:30 hod.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec (Zlobice již jen prosinec)

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Papež František stanovil letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na misie.

Minulou neděli jste věnovali na misie:

v Ratajích  …………….     Kč 8 220                ve Věžkách  ……. Kč 980                            
ve Zlobicích ………….     Kč 3 217
v Počenicích …………     Kč 2 996

Pán ať odplatí všem dárcům jejich štědrost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.