29. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  20. října  do neděle  27. října  2019

ne    20. října   –  29. neděle v mezidobí   DEN MODLITEB ZA MISIE                

po    21. října   –    Bl. Karla Rakouského

út     22. října   –    Sv. Jana Pavla II., papeže

st     23. října   –    Sv. Jana Kapistránského, kněze

čt     24. října   –    Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

    25. října  

so    26. října  

ne    27. října  –  30. neděle v mezidobí                                               

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za  Josefa a Vlastimilu Dańkovy, sestry  a rodiče z obou stran

st   19:00   Za + Antonína Potočného, Ervína Opatrného, živou a + rodinu

pá  19:00   Za + Miloslava Janoštíka, bratry Radoslava a Vojtěcha a rodiče

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Josefa Doležela, rodiče a živou rodinu

čt   18:00   Za + Ladislava Žemlíka, manželku, živou a + rodinu  

ne    8:00   Za + Františka Bazalku, manželku, živou a + rodinu 

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (19. 09.)    18:00    Na daný úmysl

so  (26. 09.)    18:00    Na daný úmysl 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út  18:00    Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví

ne   9:30    Za živou a + rodinu Dostálkovu

                     a duše v očistci

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 27. října 2019

Dnes  je  29. neděle v mezidobí – je to Den modliteb za světové misie. Sbírka této neděle je věnována na misie. Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání; 

 

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

 

Příští neděle je 30. v mezidobí. Sbírka příští neděle je věnována na opravu kostela 

 

Biřmovanci z farnosti Rataje  a  z farnosti Počenice  přijmou svátost biřmování z rukou

  1. biskupa Mons..Antonína Baslera. tuto sobotu, tj. 26. října v 10:00 hodin v kostele v Chropyni.

Prosím, modlete se za ně.

 

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. 

Růžencové pobožnosti jsou v našich farnostech jako v minulých týdnech

 

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se budou věřící modlit každou neděli ve 20:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří si i v tuto poměrně pozdní dobu udělají  čas

a přijdou prosit o přímluvu Pannu Marii. .

 

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech budou takto:

– Šelešovice …..  pátek  1. 11. v 16:00 hodin;
– Uhřice ………..  sobota 2. 11. v 9:00 hodin;
– Počenice …….  sobota 2. 11. po mši svaté;
– Popovice ……   sobota 2. 11. v 15:00 hod.;
– Zlobice ……..   sobota 2. 11. v 17:00 hod.;
– Rataje ……….   neděle 3. 11. v 15:00 hod.
– Věžky ………    neděle 3. 11. v 16:30 hod.

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících  listopad a prosinec (Zlobice již jen prosinec)

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Papež František stanovil letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na misie.

Dnes po mši svaté obdržíte lístek s  kandidátkou do pastorační rady.  Pokud nesouhlasíte s některým kandidátem,  prosím,  natrhněte okraj lístku u jeho jména. Potom lístek s kandidátkou vložte do připravené krabice. Upozorňuji, že volit mohou jen plnoletí farníci, tj. od věku 18 let.

Ekonomická rada se nevolí – je jmenována;  s jednotlivými kandidáty jste se mohli seznámit na návrhu kandidátky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *