28. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí     
od neděle  13. října  do neděle 20. října  2019

ne    13. října   –  28. neděle v mezidobí                         

po    14. října   –    Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

út     15. října   –    Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

st     16. října   –    Sv. Hedviky, řeholnice

čt     17. října   –    Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

    18. října   –   Svátek sv. Lukáše, evangelisty

so    19. října   –   Sv. Pavla od Kříže, kněze

ne    20. října  –  29. neděle v mezidobí  DEN MODLITEB ZA MISIE

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za  + Stanislava Mrhálka, dvoje rodiče, živou a + rodinu

st   19:00   Za + Květu a Josefa Šoustalovy

pá  19:00   Za + Antonína Vrzala, syna a celou rodinu

ne  11:00   Za Josefa a Vlastimilu Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Za křesťanské manželství, děti, které v nich vyrůstají, za lásku a Boží ochranu  

ne    8:00   Za  + Josefa Doležela, rodiče a živou rodinu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (12. 09.)    18:00    Na daný úmysl

so  (19. 09.)    18:00    Na daný úmysl 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za + Jindřicha a Julii Polišenských, vnuka Tomáše a živou rodinu

út  18:00    Za + Anežku Vysloužilovu a duše v očistci

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 20. října 2019

Dnes  je  28. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání; 

Dnes v 15:00 hod. je v kostele v Ratajích společná modlitba biřmovanců;  na tuto společnou modlitbu jste všichni srdečně zváni.

V pátek po večerní mši svaté v Ratajích bude misijní most modlitby

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle je 29. v mezidobí.  Den modliteb za světové misie. Sbírka příští neděle je věnována na misie.

Biřmovanci z farnosti Rataje  a  z farnosti Počenice  přijmou svátost biřmování z rukou biskupa Mons. Antonína Baslera. v sobotu 26. října v 10:00 hodin v kostele v Chropyni. Prosím, modlete se za ně.

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. 

Růžencové pobožnosti jsou v Ratajích, Zlobicích a Počenicích před každou mší svatou, ve Věžkách v úterý a ve čtvrtek v 17:30 hod.

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje  se budou   každou  neděli  ve  20:00 hod modlit věřící růženec za svou  farnost.   Děkuji těm, kteří si i v tuto poměrně pozdní dobu udělají  čas a přijdou prosit o přímluvu Pannu Marii. 

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec  (Zlobice již jen prosinec)

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Papež František stanovil letošní říjen jako mimořádný misijní měsíc. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na misie.

Vzadu v kostele je sestavená kandidátka – návrh členů ekonomické a pastorační rady na nové funkční období. Nesouhlasí-li uvedený kandidát s touto funkcí, ať se škrtne. Příští neděli budou volby.

Rataje: Upřímně děkuji ženám, které věnovaly svůj volný čas na umývání oken na faře. Ať jim Pán jejich oběť odplatí.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *