32. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí   
od neděle  10. listopadu  do neděle  17. listopadu  2019

ne    10. listopadu –  32. neděle v mezidobí                     

po    11. listopadu  –  Památka sv. Martina Tourského, biskupa

út     12. listopadu  –  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

st     13. listopadu  –   Památka sv. Anežky České, panny

čt     14. listopadu

    15. listopadu 

so    16. listopadu  –   Sv. Markéty Skotské    

ne    17. listopadu –  33. neděle v mezidobí                                                    

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích  

ne  11:00    Za + Libuši a Josefa Havlíkovy

st   18:00    Za + Julii a Františka Valáškovy, sourozence a rodiče

pá  18:00   Za + Vlastimilu Tupou, manžela, rodiče z obou stran a syna Josefa

so  18:00   Za + Marii Kovářovu, manžela, rodiče a živou rodinu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Aloise Bambase, živou a + rodinu

čt   17:00   Za + Ludmilu Lejsalovu, živou a + rodinu

ne    8:00   Za smíření a odpuštění křivd z doby nesvobody

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (09. 11.)     17:00    Na daný úmysl

ne  (17. 11.)    15:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                     

ne    9:30  Za dar života

út   17:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne    9:30  Za + Zdeňka Chmelaře, manželku a rodiče z obou stran

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 17. listopadu 2019

Dnes  je  32. neděle v mezidobí. Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. Svaté přijímání;

Příští neděle je 33. v mezidobí. Po mši svaté pokračuje  příprava na 1. Svaté přijímání; Sbírka příští neděle je věnována na Charitu  Ve Věžkách bude mše svatá v 15:00 hod – svátek patronky kostela.

V Počenicích v kostele sv. Bartoloměje se věřící modlí  každou neděli v 19:00:00 hod   růženec  za  svou  farnost.   Děkuji těm, kteří se jí zúčastní..

V zákristii si můžete zapsat  úmysly na mše svaté v měsících  listopad  a prosinec (Počenice) (Rataje již jen prosinec) 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Pěvecký sbor Cantus Morkovice a farnost Morkovice srdečně zvou na Slavnostní koncert duchovní hudby, pořádaný k výročí 30 let svatořečení Anežky České a třicátému výročí sametové revoluce.  Koncert se uskuteční v neděli 10. listopadu 2019 v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích.   Vstupné dobrovolné.

Upozorňuji na nové začátky pořadu bohoslužeb ve všední dny. 

Rataje – příští neděli po mši svaté, prosím, všechny ty, kteří uklízí kostel, aby přišli do zákristie

Již nyní upozorňuji farníky, že v neděli 24. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista bude adorační den farnosti Zlobice  a  den  modliteb  za  bohoslovce.   Výstav Nejsvětější svátosti oltářní je od 9:00 do 14:00 hod. a bude zakončen svátostným po požehnáním.  

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.