25. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí     
od neděle  22. září  do neděle 29. září  2019

ne    22. září   –  25. neděle v mezidobí                    

po    23. září   –   Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

út     24. září        

st     25. září     

čt     26. září   –   Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

    27. září   –    Památka sv. Vincence z Paula, kněze

so     28. září   –   Slavnost sv. Václava,mučedníka

ne    29. září   –  26. neděle v mezidobí   

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Na poděkování za úrodu

st   19:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

pá  19:00   Za + Josefa Okáníka

so  19:30   Za rodinu Vrzalovu

ne  11:00   Za + Bohumilu Kovářovu, manžela a syny

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

čt   18:00   Za + Anežku Bazalkovu, manžela, živou a + rodinu

so   17:00  Za + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

ne    8:00   Za + Annu Holinkovu, dceru Ladislavu, syna Jiřího a rodiče

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

ne  (22. 09.)   18:00    Na daný úmysl

so  (28. 09.)    18:15    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích  

 

ne   9:30    Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života

út  18:00    Za + Marii Lejsalovu, manžela, syna, živou a + rodinu

so   9:30    Za živou a + rodinu Barnetovu

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————————

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 29. záři 2019

Dnes  je  25. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání;  mše svatá  bude ve Věžkách  v 18:00 hod..

V sobotu je Slavnost sv. Václava;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Mše svatá ve Věžkách je v sobotu v 18:15 hod.

Příští neděle je 26. v mezidobí; Odpoledne v 15:00 hod..pak pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

–  v Ratajích    …….   při sbírce  Kč 4 374                od Bohu známých dárců   Kč 4 000
–  ve Zlobicích …….         „         Kč 2 800                             „                                   -0-
–  v Počenicích……..        „         Kč 2 020                             „                            Kč 4 000  

Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

Končí mandát ekonomických a pastoračních rad našich farností. V měsíci říjnu budou nové volby. Prosím, oznamujte mně kandidáty, kteří by měli zájem  pracovat v těchto radách.  Děkuji.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad, prosinec 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Setkání schol kroměřížského děkanátu bude v sobotu 12. října; přihlásit se je potřeba do 22.září na e-mail:mladezkromeriz@signaly.cz Bližší informace jsou na nástěnce.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.