24. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí     
od neděle  15. září  do neděle 22. září  2019

ne    15. září   –  24. neděle v mezidobí                    

po    16. září   –   Památka sv. Ludmily, mučednice

út     17. září   –   Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa mučedníků    

st     18. září     

čt     19. září   –   Sv. Januária, biskupa a mučedníka

    20. září   –    Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze,
                               Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

so     21. září   –   Svátek sv. Matouše, apoštola a  evangelisty 

ne    22. září   –  25. neděle v mezidobí  

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za živou a + rodinu

st   19:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

pá  19:00   Za + Emila Kvasničku, rodiče z obou stran, vnuka Přemysla a duše v očistci

ne  11:00    Na poděkování za úrodu

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt   18:00   Za živou a + rodinu Pelíškovu a Dedkovu

ne    8:00   Za  Marii Konečnou, manžela, rodiče a duše v očistci

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (14. 09.)   18:15    Na daný úmysl

ne  (22. 09.)   18:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za  + Františku Kubitovu, manžela, syna a živou rodinu

út  18:00    Za + rodinu Dolákovu a živou rodinu

ne   9:30    Na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného života

 

—————————————————————————————–

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 22. záři 2019

Dnes  je  24. neděle v mezidobí;  Po mši svaté začíná příprava na 1. Svaté přijímání Ve 14:00 hodin je mše svatá u kapličky v Nětčicích

Odpoledne v 15:00 hod..pak pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování. Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

Příští neděle  je  25. v mezidobí;  mše svatá  bude ve Věžkách  v 18:00 hod.

Končí mandát ekonomických a pastoračních rad našich farností. V měsíci říjnu budou nové volby. Prosím, oznamujte mně kandidáty, kteří by měli zájem  pracovat v těchto radách.  Děkuji.

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad, prosinec

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek
v 19:30 hod. na faře.

(Zlobice)
Upřímně děkuji všem farníkům, kteří přispěli svou pomocí k důstojným oslavám 120. výročí posvěcení kostela.  Pán Bůh jim za vše odplať.

Setkání schol kroměřížského děkanátu bude v sobotu 12. října; přihlásit se je potřeba do 22. září na e-mail:mladezkromeriz@signaly.cz  Bližší informace jsou na nástěnce.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.