26. neděle v mezidobí

Slavíme   liturgické  mezidobí     
od neděle  29. září  do neděle 6. října  2019

ne    29. září   –  26. neděle v mezidobí                   

po    30. září   –   Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

út     1. října  –   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve            

st     2. října   –  Památka svatých andělů strážných       

čt     3. října   

    4. října   –    Památka sv. Františka z Assisi

so     5. října     

ne    6. října  –   27. neděle v mezidobí 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
—————————————————————————

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích               

 

ne  11:00    Za + Bohumilu Kovářovu, manžela a syny

st   19:00   Za + Marii Šebestíkovu, manžela, syna a rodiče z obou stran

pá  19:00   Na úmysl dárce

so  19:00   Za + Marii Zachovu, + syna Jana a + rodinu

ne  11:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve  Zlobicích      

 

ne    8:00   Za + Annu Holinkovu, dceru Ladislavu, syna Jiřího a rodiče

čt   18:00   Za + Bronislava Kulíška, rodiče a sestry

ne    8:00   Za + Žofii Kočařovu, manžela, živou a + rodinu Kočařovu a Bečvářovu

…………………………………………………………………………………….. 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

 

so  (28. 09.)    18:15    Na daný úmysl

ne  (06. 10.)   18:00    Na daný úmysl

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích                            

 

ne   9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út  18:00    Za + rodinu Žochovu

ne   9:30    Za + rodinu Frkalovu a živou rodinu

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oznamy na liturgické mezidobí –  do neděle 6. října 2019

Dnes  je  26. neděle v mezidobí.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. Svaté přijímání;  Odpoledne v 15:00 hod. pak pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování

V sobotu je mše svatá v Ratajích v 19:00 hod..:

Příští neděle je 27. v mezidobí;. mše svatá  bude ve Věžkách  v 18:00 hod..

Nemocné v Tetěticích, Počenicích, Sobělicích a v Domově navštívím v pátek 4. října. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 5. října

Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii. Růžencové. Prosím, oznamte mi, kdy se budou konnat ve vašem kostele růžencové pobožnosti. Děkuji.

V Počenicích  v   kostele  sv.  Bartoloměje   bude  růžencová  pobožnost  každou  neděli  ve  20:00 hod.. Děkuji těm, kteří si i v tuto poměrně pozdní dobu udělají pro Pannu Marii čas.

Oznamuji rodičům, kteří přihlásili své děti do náboženství, že výuka bude ve škole v Ratajích  pravidelně každý týden v úterý v 13,15 hodin.

Končí mandát ekonomických a pastoračních rad našich farností. V měsíci říjnu budou nové volby. Stále jste mně neoznámili kandidáty, kteří by měli zájem  pracovat v těchto radách.  Prosím o nápravu – věřím, že se přece  najde nějaký dobrovolník – abych mohl sestavit kandidátku. .

V zákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad, prosinec 

Modlitby matek  budou v úterý v 17:30 hod. na faře.,   modlitby otců budou ve čtvrtek v 19:30 hod. na faře.

Bruslení pro tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek bude 5. 10. 2019 od 14:30 do 16:00 hod. na Zimním stadionu v Kroměříži. K bližší informaci – volejte na mobil 737 630 670 Mgr. Josef Šebestík

V sobotu 5. října bude dobrovolná brigáda  – umývání oken na faře v Ratajích v 9:00 hodin

Příspěvek byl publikován v rubrice Nedělní ohlášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.